• Föredömligt och helt lagligt arbete av Hells Angels MC misstänkliggörs av Expressen!

    Om Lasse Wierup styrd Expressenjournalistik! Alltsedan Expressen knöt Lasse Wierup till sig har en mängd artiklar om mc-klubbar dykt upp i tidningen. Artiklar som inte är undertecknade av Wierup, men likväl i allt bär hans kännetecken. Artiklarna bygger nämligen i huvudsak på absolut ingenting och det framläggs inte heller några former av bevis i sak för vad […]