• Ytterligare en bred JO-anmälan inlämnad avseende olaga och trakasserande masskontroller!

    Bred och övergripande JO-anmälan rörande trakasserande kontroller! Payback Sverige har, som juridiskt ombud, under torsdagen inlämnat en bred och övergripande JO-anmälan avseende olaga kontroller! Anmälan avser kontrollernas legitimitet och berättigande, legaliteten specifikt i kropps-visitationerna, idkontrollerna och fordonsgenomsökningarna. Anmälan avser ett antal personer ur två föreningar som under en tidsperiod understigande en månad utsatts för fem […]