• Genmäle till Expressen och den korrekta bilden kring kvinnor i bikerkulturen!

    Bakgrund Återigen har tidningen som 90 % av Sveriges befolkning saknar förtroende för, nämligen Expressen, publicerat en artikel om kvinnorna inom bikerkulturen och i andra sammanslutningar. Artikeln har också fått den inte överraskande sensationsskapande rubriken: Så lever svenska maffiakvinnorna. Ett rubriknamn som självklart inte har något stöd i verkligheten eller i texten. Se: https://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/sa-lever-svenska-maffiakvinnorna/ Vad menade […]
  • Om bikerkvinnor och bikers kvinnosyn!

    Bakgrund Bikervärlden har av polisen, samt av polisens ”nyttiga idioter” till journalister, anklagats för att ha en rutten och unken kvinnosyn. Det har skrivits om att klubbar inte tillåter kvinnor som medlemmar vilket tydligen skulle innebära att bikers ser ner på kvinnor. Vidare har påståenden publicerats om att kvinnorna bara utgör ”troféer, lydiga hustrur, strippor […]