• Bikers är precis som “vanligt folk”! 92-97 % jobbar och ingen klubb ställer sig över lagen!

    Bakgrund Media fortsätter okritiskt och partiskt att återge påståenden från olika poliser avseende dels att bikerklubbar ställer sig över lagen och utanför samhället men även att olika välgörenhetsprojekt från mc-klubbar, såsom runinkomster och/eller direkta gåvor, härrör från kriminellt intjänade pengar. Denna artikel försöker förklara på vilka vis och varför dessa påståenden från polisen är direkt felaktiga och […]
  • Bikers är precis som “vanligt folk”! 92-97 % jobbar och ingen klubb ställer sig över lagen!

    På sistone har polisen obemötta fått mediaplats för påståenden kring att mc-klubbar ställer sig över lagen och utanför samhället samt för helt befängda påståenden om att de flesta klubbmedlemmar inte arbetar utan är kriminella till professionen. Då inte media har förmåga eller vågar ifrågasätta polislögnerna måste Payback ge den sanna bilden kring polispåhittena vilken ges i […]