• 21 kr i beslag efter 3,4 miljoners myndighetsinsats mot mc-fest!

    Big House Crew-fest På lördagen avhölls i Göteborg en BHC-fest (Big House Crew) fest i göteborg i Hells Angels MC:s lokaler. Festen utgör ett medel att samla in pengar till klubbens fängslade medlemmar och anhöriga och har avhållts under längre tid. Festerna brukar vara väldigt välbesökta av många olika klubbar varför det är direkt felaktigt att såsom […]