• Info om myndigheternas fyra nya verktyg att ofreda bikers och anhöriga med!

    Under den senaste tiden har det inkommit rapporter från olika klubbar spridda över Sverige om nya och nygamla former av trakasseringar och förföljelser utan någon form av lagstöd. Åtgärderna är ett direkt resultat av att den särskilda satsningen mot så kallad grov, organiserad brottslighet har utökats till att omfatta fler myndigheter. Myndigheter som polisen direkt […]