• Högintressant Poliskritisk forskningsuppsats från Polishögskolan!

    Två sidor kommer till tals i polisuppsats om bikerklubbar En Bacheloruppsats från Polishögskolan i Norge är av intresse för bikerkulturen. Den innehåller en hel del av polisens egna påståenden kring bikerklubbarna men låter samtidigt kritiska röster komma till tals och pekar på felaktigheter och svagheter i polisernas demonisering av bikerklubbarna. Vi citerar här nedan från […]