• Hemsida
  • >
  • avsked på grund av umgänge
  • Han fick sparken på grund av umgänge med person som bar supportertröja!

      Fick sparken på grund av umgänge med person som bar supportertröja! Polisen har ingen som helst laglig rätt att stoppa personer och begära att de ska identifiera sig utan att konkreta brottsmisstankar föreligger i varje enskilt fall. Att så är fallet framgick mycket tydligt ur debatten kring så kallade papperslösa och polisens kontroller olaga […]