• Rapport från Payback Sveriges årsmöte 2016!

    Om Payback Sveriges årsmöte 2016! Payback Sverige höll under lördagen såväl årsmöte som styrelsemöte. Arrows MC stod för förtjänstfulla och suveränt genomförda arrangemang såväl som mycket god service vilket klubben ska ha ett stort tack och en stor eloge för!
  • Fritt fram att inbetala medlemsavgift för både klubbar och enskilda för 2016!

    Fritt fram att inbetala medlemsavgift för 2016 Det är nu fritt fram att inbetala medlemsavgift för 2016. Medlemsavgiften är 200 kr för enskilda personer samt 1 000 kr för klubbar och de som inbetalar nu är medlemmar till och med den 31 december 2016. Du/Ni inbetalar medlemsavgift antingen via bankgiro: 803-9851 eller via Swish, nummer: 12 […]
  • Payback Sverige håller årsmöte hos Arrows MC, 19 mars 2016!

    Payback Sveriges årsmöte 2016 Nu är det klart med allting kring Payback Sveriges årsmöte 2016! Ibland är vi riktigt tidigt ute men det underlättar ju också planeringen för alla som vill delta. Årsmötet 2016 hålls hos Arrows MC! Plats för årsmötet: Arrows MC Datum: 19 mars 2016 Tid: 17.00 Adress: Grönkullegatan 4, Rörvik Från 18.30 håller […]