• Payback Sveriges utvärdering av satsningen mot organiserad brottslighet 2011

    Myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet 2011 – några citat ur rapporten: Under 2011 inleddes 12 insatser och tingsrättsdomar föll i 11 insatser. Myndigheterna ska i första hand titta på strategiska personer och deras nätverk med kapacitet att agera inom de tre brottsområden som bedöms som särskilt samhällsfarliga i kombination med varandra.