Syftet med bikerförföljelserna i Danmark, Norge och Finland!

Syftet med bikerförföljelserna i Danmark och Norge!

Förföljelserna mot bikerkulturen i framförallt Norge och Danmark, men även alltmer i Finland, är just nu förödande och på en väldigt bred front. Det intressanta är hur öppet allting redovisas i motsats till i Sverige där polisen hela tiden försöker driva sitt spel bakom gallerierna för att kunna backa om åtgärderna senae visar sig vara olagliga. Ett faktum som beskrevs så sent som under förra veckan här på Payback. Då handlade saken om att närpolischef Christer Bartholdsson i Kungsbacka kommun  förgäves försökte backa det framrusande poliståget med att gjuta olja på vågorna i fråga om västförbuden i Sverige: ”Det är solklart. Det finns inte något i vår lagstiftning som stödjer att polisen ska styra vilken dresscode som gäller på krogen”. Föga lyckades dock detta då ett flertal länkar påvisade att polisen visst varit drivande i frågan!
http://www.payback.name/?p=1954

I Norge och Danmark väljer man en annan hållning och redovisar öppet vilka olagliga åtgärder polismyndigheterna ställer sig bakom och/eller initierar kommuner och krogar att genomföra. De artiklar som skildrar synen på bikerkulturen i dessa bägge länder liksom vilka konkreta åtgärder som planeras att sättas in mot bikerklubbarna är fel på så många sätt, utöver de rent lagstridiga, att det kan framstå som rent skrämmande att ett sådant hat och fruktan lyckats inplanteras i kommunala företrädare likaväl som att de fått ett sådant starkt fäste  i  resursgiriga nationella polismakter! För tro inget annat än att de norska och danska polisväsendena nu har som målsättning att få till stånd en så kallad särskild stasning mot grov, organiserad brottslighet utefter svensk modell.För att få till stånd en sådan satsning måste två betingelser uppfyllas. Politikerna inom landet, på såväl kommunal som riksnivå, måste övertygas om behovet genom seminarier, skräckpropaganda och diverse uppmärksammade tillslag och rättsfall. Utfallet av rättsfallen saknar betydelse det är den mediala uppmärksamheten som är det centrala och den ena betingelsen som måste uppfyllas!

Två betingelser att uppfylla

Och, då kommer vi osökt in på den andra betingelsen som må uppfyllas för att en särskild satsning skall kunna komma till stånd – Media. Media är verktyget utan vilkas samarbete satsningen aldrig kan komma till stånd. Kan media övertygas om vilka ekonomiska högtidsdagar som väntar i form av ökad lösnummerförsäljning så snart polisen vill företa mediala utspel eller vill genomföra spektakulära tillslag, då är satsningen i hamn. Då vet polisen att det bara är att mala på i media. Att skicka fram den ena representanten efter den andra att göra uttalanden om bikerklubbarna som inte behöver bygga på vare sig sanning eller någon form av fakta. För en media som vädjar stora förtjänster är inte heller intresserad av att slita bort mattan under sina egna fötter och ställer därför upp på att okritiskt nedteckna vad herrar poliser säger. Och, så är satsningarna ett faktum! Hur vi vet detta? För exakt så gick det till i Sverige innan satsningen blev verklighet. Att det sedan i efterhand visat sig att satsningen inte bär frukt utan att polisen fortsätter driva sitt spel i media utan att kunna underbygga kampanjen med lagföringar eller lyckade insatser mot bikerklubbarna är en annan sak. Vi jobbar på det!

Seminariet i Köpenhamn

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, KS, arrangerte 23. og 24. mars et seminar i København med temaet MC-kriminalitet. Målgruppen var kommuner som huser et kriminelt MC-miljø – såkalt ”1 %-miljø”. Studieturen/arbeidsseminaret var spesielt rettet mot politiske og administrative ledere og fagfolk fra kommunene, samt ledere og spesialister fra det lokale politiet. I tillegg deltok flere medlemmer fra Stortingets Justiskomite, representanter fra Justis- og politidepartementet, Politidirektoratet og Kripos.  KRÅD var også deltaker på seminaret, og står for det følgende referat fra arrangementet. Det var også bred mediedekning fra seminaret, noen linker finnes under bildet litt ned på denne siden”.
http://www.krad.no/nyhetsarkiv/376-mc-krim#grupper

Jag ber alla som läser artikeln också gå in och läsa alla vidhängande dokument. Scrolla (rulla) och läs! Och, det är ingen skräcknovell. Det är den kalla och bistra verkligheten! För oss bikers!

Mobilisering mot utestängning av bikerklubbarna

Nästa artikel med vidhängande dokument är en artikel om att polisen och politikerna i Haugesund i Norge sätter press på uteställena i kommunen att utestänga alla personer med klubbrelaterade västar, ryggmärken och klubbrealterade effekter. Eldsjälar i området har engagerat advokat Kyrre Eggen, høyesterettsadvokat og professor i ytringsfrihet, som också uttlar att ett sådant förbud strider mot Grunnlovens paragraf 5, artikkel 10 og 11. Det märkliga i sammanhanget är den öppna redovisningen av olika dokument i saken so mbifogas artikeln och som alla borde läsa. Men, å andra sidan var ju självsäkerheten enorm i Sverige också innan den första västförbudsdomen avkunnades. En dom som måste varit en chock och ett slag i ansiktet då den i ett slag olagligförklarade västförbuden just enligt ytrandefriheten! Läs dokumenten då de är skakande dokument i sammanhanget.

http://www.mc24.no/article.php?articleID=2720&categoryID=5

Betydelsen av Payback-samarbetet

Vi står inför en lång, hård och svår kamp i Norden för våra fri- och rättigheter. För nu handlar det om en kamp för själva vår livsstil. Det berör inte bara vår rätt att bära våra västar. Det handlar om så mycket mer. Det handlar om alla våra grundläggande mänskliga rättigheter som alltmer ifrågasätts och prövas att berövas oss, bikers. Det är inte acceptabelt och det kommer heller inte att hända! Men, det kommer att krävas hård kamp för att ens behålla vad vi redan har! Och, det är här Payback kommer in!

Paybacksamarbetet i flera länder har redan resulterat i att vi utskiftat erfarenheter och dokument till direkt hjälp för våra respektive länder i den juridiska kampen. Ty de erfarenheter och kunskaper som ett land och dess representanter besitter måste vi självklart dela med oss över gränserna utav. För bikerbrödraskapet känner inga gränser. En norsk eller dansk biker är givetvis en lika god broder som en svensk!

Och, när polisen samarbetar över gränserna emot oss för att beröva oss våra lagstadgade rättigheter då är det vår plikt och vårt ansvar att organisera oss i lika hög grad och att utbyta kunskap, erfarenhet och direkt dokumentation över gränserna och till hjälp för våra bödrar och systrar i Norden. Så stöd Payback Norge, Payback Danmark, Payback Finland och Payback Sverige. Tillsammans är vi starkare! Tillsammans skall vi segra och mota tillbaka alla hot som riktas mot vår livsstil och kultur!

I en nära framtid

Jag avslutar artikeln med ett riktigt skräckscenario. En artikel inspirerad av förföljelserna under andra världskriget och som kan fungera som en tankeställare. Som bikers är vi inte där ännu. Långt därifrån. Det vore ett hån mot alla de miljoner människor som fick sätta livet till att hävda att vi skulle vara förföljda på ett liknande vis vilket inte heller är avsikten med inlägget att antyda. Men, det kan vara en tanke att bära med sig att allting föds en gång och om det tillåts växa fritt utan motstånd alltför länge så vet man aldrig var man hamnar till slut. Motstånd är motgiftet!

Jag kan se människor med ljusblå skjortor marschera. Jag hör deras ledare hålla tal där han uppmanar till allmän förföljelse och resning emot oss. Jag kan höra deras stöveltramp där jag ligger gömd. Nu hittar dom mig, slår mig i handfängsel och för bort mig.

Det är mörkt omkring mig när jag vaknar. Många människor sover runt om mig i en liten barack. Vi är alla likadant klädda: Vi har skinnvästar med namn och märke på ryggen. Svagt, minns jag att mamma berättade liknande historier när jag var liten. Om människor som var märkta med stjärnor som bodde precis som vi. Men vad hjälper det att minnas. Jag bor här nu och jag kommer att dö här.

Varje morgon släpas en flock människor skrikande iväg för att aldrig mer återkomma. Andra igen bärs ut och kastas på en hög utan ceremonier. Det är dom som haft tur. De som inte längre kan nås. De som inte plågas mer. De som fått dö. Men varje dag kommer tåget och fyller på med nya offer.

Mat är något vi får precis så mycket att vi svältande förmår uppehålla livhanken. Arbeta skall vi göra om dagarna. Med fotboja och länkade till varandra med grova kedjor. Vi jobbar med hammare och slår sönder sten. Stenen används inte till något speciellt men jobbet tär på oss så vi fortare dör. Ibland har man tur. Då blir man utvald att gräva gravar för de döda. Det är inte så slitsamt som att jobba med stenen.

På söndagar är det besökstid. Inte för oss men det kommer folk som får vandra runt och titta på medan vi jobbar. De är väldresserade. De har lärt sig läxan om våra lika hemska som oförlåtliga förbrytelser: Att vi valde att vara medlemmar i mc-klubbar. De kastar sitt glåp och sitt hat emot oss. När de kommer bort till likhögarna hurrar de och tjoar. De är lyckliga för att vi inte längre finns ibland dom. Jag undrar varför dom hatar oss så?

Detta är ett framtidsscenario som aldrig får bli verklighet. Idag har vi ett motgift – Payback!

Läs också om bakgrunden till förföljelserna:
http://www.payback.name/?p=2082

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin