Sweden Rock får betala maxnota från polisen och överklagar beslutet!

Polisen har nu beslutat att Sweden Rock Festival ska betala maxnota för polisbevakningen under festivalen 2012. Polisens bevkaningskostander innebär att arrangörer informeras i förskott om en beräknad bevakningskostnad som inte får överskridas när den slutliga polisnotan fastställs.

Arrangörerna av de olika formerna av stadsfestivaler i Norrbotten premierades för införda västförbud och personförbud under sommaren 2012 med halverade bevakningskostnader…

Bevakning debiteras för 1 600 timmar under 2012. Polisens operative chef i Blekinge Län, Jan Hansson påpekar ännu en gång att den av polisen förhöjda “hotbilden” för mc-relaterad konflikt under festivalen skulle kunna föranlett ytterligare en halv miljon i bevakningskostnader för festivalen.

Bevakningskostnader preliminärberäknas i förskott och kan inte i ett senare skede höjas av polisen på grund av att de anser förhöjda risker föreligger. I fallet med SRF har Hansson tidigare påpekat att på grund av konflikt mellan Hells Angels MC, Bandidos MC och Outlaws skulle det föreligga ökad konfliktrisk. Hansson har såsom operativ chef mycket liten koll på vad som brukar förekomma på Sweden Rock och även utefter i vilken utsträckning olika parter besöker och bevistar offentliga eller privata mc-evenemang. Bandidos MC och Hells Angels MC brukar regelmässigt närvara vid Sweden Rock vilket alltid är problemfritt. Outlaws bevistar bara egna arrangemang varför det inte förelåg någon som helst förhöjd risk vid Sweden Rock Festival 2012. Hansson borde försöka läsa in sig på bikerämnet innan han uttalar sig vidare i frågor han inte äger kunskap om!

Sweden Rock Festival överklagar polisbeslutet till Förvaltningsrätten

Sweden Rock Festival står fast vid att man inte vill betala den summan som polisen begär.

Martin Forssman, vice vd och pressansvarig för Sweden Rock säger: – Vi kommer att överklaga till förvaltningsrätten. Vi tycker att det är fel att vi får betala för polisinsatsen som till stor del är gjord på markytor som vi inte förfogar över eller har kontroll över.

Han förtydligar att det gäller områden för campingar och dylikt som andra näringsidkare använder, och som de slipper betala bevakning för.

Forssman fortsätter: Egentligen tycker vi att hela upplägget med att man ska betala för polisbevakningen är märkligt i sig. Men om man fastslår att vi ska betala så är det rimligt att vi ska betala för det som sker inne på de markytor som vi förfogar över.

Han påpekar att festivallednings grundinställning är att polisen ska finansieras med skattemedel:

– Vi betalar väldigt mycket skatt och anser att den funktionen ska vara betald där.

Payback Sverige: Avskaffa polisens belönings- och bestraffningsverktyg!

Payback Sverige delar helt och fullt Forssmans och Sweden Rocks åsikt att polisbevakningen är betald genom skattefinansieringen av polisväsendet och ska inte dubbeldebiteras. Än tyngre väger det skälet att polisen använder bevakningskostnaderna som ett verktyg att bestraffa vissa aktörer som agerar emot polisens önskemål och som en belöning för de som agerar efter polisens önskemål och exempelvis inför väst- eller personförbud. Det är självklart inte godtagbart att ge polisen ett instrument som kommer till användning som ett olaga påtryckningsmedel mot olika former av arrangörer så avskaffa med omedelbar verkan polisens rätt att debitera arrangöer bevakningskostnader!

Artikeln    

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin