SVD redovisar de politiska partiernas ståndpunkter i västförbudsfrågan!

Svenska Dagbladet redovisar fortsättningsvis i sin artikelserie om västförbud de olika partiernas ståndpunkt i västförbudsfrågan. Positivt nog avvisar Vänsterpartiet och Folkpartiet kategoriskt ett västförbud. Bra, där! Problemet är bara att de representerar cirka 12 % av riksdagens röster tillsammans vilket gör att det kan konstateras föreligga en klar majoritet för ett förbud mot mc-västar!

Länk till artikeln:
http://blog.svd.se/politikdirekt/2011/10/ja-och-nej-till-mc-forbud/

Jag behöver väl knappast tillägga att Frihetspartiet, som ursprungligen startades av bikers tar en mycket klar ställning emot västförbud såväl som alla andra former av negativ särbehandling av bikerkulturen!

Återigen skriv på Paybacks Namninsamlingen mot all form av negativ särbehandling av bikerkulturen!
http://namninsamling.se/index.php?Namn=Namn&sida=2&nid=5917

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin