• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • SOP: Payback Sverige inleder särskild satsning mot Systematiska och Organiserade Polisgängsövergrepp, hösten 2013!

SOP: Payback Sverige inleder särskild satsning mot Systematiska och Organiserade Polisgängsövergrepp, hösten 2013!

nyannons2jpeg

Payback Sveriges motmedel: En särskild satsning mot Systematiska och Organiserade Polisgängsövergrepp!

Payback Sverige har övervägt läget och utefter beskedet från dels Europadomstolen att vi inte kan få en övergripande prövning i utlandet och dels utifrån brevet från Justitiedepartementet att departementet inte är beredda att medverka till en rättsäker polisgängsverksamhet, fattat ett beslut.

Hösten 2013, fyra år efter att polisgängen inledde sin särskilda satsning mot grov organiserad brottslighet, GOB, kommer Payback Sverige att iscensätta bikerkulturens svar på polisgängssatsningen. En särskild satsning mot alla former av Systematiska och Organiserade Polisövergrepp, förkortat SOP, riktade mot bikerkulturen och dess medlemmar.

Payback Sverige har knäckt koden och arbetat beräknat och förberedande under en tid

Arbetsmetoderna är klara och har varit på planeringsstadiet en tid. Satsningen kommer att vara nationell och kommer att innehålla element av såväl juridisk som medial kamp. Vi har knäckt koden och vet exakt hur vi framöver ska arbeta metodiskt för att återställa våra rättigheter framöver.

Vi har under en tid samlat material, förstärkt styrelsen, tillsatt poster för ökad tyngd och förtroende för Payback Sveriges arbete och verksamhet, inlett samarbete med verksamma partners samt funderat ut exakt hur en sådan satsning ska kunna genomföras i praktiken. Vi kommer att vara redo under hösten för att gå till offensiven och inleda satsningen!

Satsningens exakta upplägg och detaljer kommer att avslöjas i samband med en större, offentlig presentation av ärendets element. Inga som helst detaljer kommer med andra ord att presenteras i förväg.

Ökad medlemsuppslutning nödvändig som ett slutsteg

Vad vi behöver nu är ökad uppslutning, stöd och direkt medverkan från såväl enskilda som Sveriges bikerklubbar. Det är den sista biten som vi inte själva styr över i satsningen. Vi behöver synligt kunna verka med stort tyngd och därigenom med trovärdighet kunna stå upp och ge röst  för bikerkulturen i Sverige. Så gå med i Payback Sverige och hjälp oss att framgångsrikt kunna genomföra bikerkulturens och Payback Sveriges särskilda satsning mot alla former av myndighetsövergrepp och negativa särbehandlingar gentemot bikerkulturens medlemmar! Stå inte bredvid och titta på! Stå upp för våra fri- och rättigheter och bli en del av kampen så att du i framtiden kan säga att jag/vi var en del i avskaffandet av förföljelserna mot bikerkulturen!

Satsningen kommer otivelaktigt att innebära att den synliga aktiviteten via hemsidesinlägg kommer att minska, stundom dramatiskt, framöver då planeringen och verkställandet av satsningen kommer att sluka väldigt mycket tid fram till hösten.

Varför polisgäng: http://www.payback.name/?p=10181

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin