Se videon! MC-profilering – bara ett annat ord för bikertrakasseri!

MC-profilering är och förblir inget annat än bikertrakassering!

Trafikpoliserna i videon pratar om att stoppa personer under hänvisning till ”profilering”.

Så kallad mc-profilering har pågått under lång tid och olika namn. I många år kallades det störa-och-förstöra taktik. Nu har begreppet obegripliggjorts och maskerats bakom de fina orden ”mc-profilering”. Men det är samma olagliga trakasserier som tidigare bara under en ny täckmantel.

Polisen måste alltid ha lagstöd för kontroller!Payback Sverige ställde följande fråga till rättssektionen vid Polismyndigheten i Skåne den 12 maj 2013:Vi undrar därför vilken legalitet polismyndigheten kan hänvisa till när det gäller att störa “gängen”? Vilken eller vilka lagparagrafer kan polismyndigheten härvidlag hänvisa till?Chefen för Rättsektionen, Ann-Charlotte Anevski, svarade enligt följande:Några särskilda bestämmelser avseende att “störa MC-gängen” finns inte. Polisen måste vid all sin brottsbekämpande och brottsutredande verksamhet följa och förhålla sig till de bestämmelser som finns i bl.a. Polislagen och Rättegångsbalken.Och vad säger då lagen? JK har fastslagit två gånger att Poliskontroller inte får ske utefter föreningstillhörighet då det strider mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter!

Polisens profilering av bikerklubbarna sker direkt utefter att personer tillhör olika klubbar. JK har två gånger fastslagit att kontroller utefter föreningstillhörighet strider direkt mot rätten till privatliv, artikel 8 samt mot Europadomstolens dom Gillan och Quinton mot Storbrittanien som förbjuder polisen att stanna och stoppa personer utan att det föreligger minst skälig misstanke om konkret brott, vilket är just vad polisen ändå gör i publicerad video! Å då handlar det om ändå brott mot Europakonventionen. Det vill säga brott mot mänskliga rättigheter vilket skulle ses som väldigt i många länder om myndigheterna bröt mot- dock inte i Sverige!

Polisen är en helt fakta- och forskningsresistent myndighet och dessutom en icke-lärande organisation

Polisen är tyvärr en helt fakta- och forskningsresistent organisation som gång på gång ställer sig över lagen och tycks anse att de inte behöver följa lagen, inte ens när det avser Europakonventionen för mänskliga rättigheter.

Inte heller bryr sig polisen ett dugg om den föreliggande forskning som finns kring bikerklubbarna och som direkt säger att det inte finns några som helst bevis för bikerklubbarnas kriminella status!

Chefen för rättssektionens uttalande: http://www.payback.name/wp-content/uploads/storaochforstora.pdf

JK-beslut

Samlad fakta- och forskning kring bikerklubbarna

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin