• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Ris, Ros och Råd till Polisen! Experter: Fokusera på misshandel, sexualbrott och våld i hemmet istället för en organiserad brottslighet som inte existerar! Del 2/3

Ris, Ros och Råd till Polisen! Experter: Fokusera på misshandel, sexualbrott och våld i hemmet istället för en organiserad brottslighet som inte existerar! Del 2/3

Grundfelet i Polisens GOB-satsning är fokuset på mc-klubbar

Vi fortsätter genomgången av de samverkande myndigheternas rapport kring arbetet mot så kallad grov, organiserad brottslighet (GOB) 2014. I detta avsnittet genomgår vi i vilken mån satsningen är framgångsrik och i vilka delar satsningen är en katastrof. Vi låter också ett flertal experter komma till tals och uttala sig dels kring polisen onödiga och överdrivna fokus på mc-klubbar och dels ge sin syn på om organiserad brottslighet ens förekommer i Sverige.

Vi börjar med att titta på en specifik skrivelse i rapporten: Sidan 7: ”Arbetet sker mot den strategiska personen och dennes nätverk, i tätt samarbete mellan de samverkande myndigheterna. Åtgärderna syftar till att uppnå en betydlig brottsreducerande effekt på den strategiska personen”.

Här ligger själva grundfelet i satsningen som gör att arbetet aldrig kan komma att bli framgångsrikt. Polisen har, tillsammans med de myndighetsgemensamma underrättelsecentren, tagit fram en rad strategiska personer, som utgör själva grunden för satsningens verksamhet. Personerna har centrala roller inom bland annat bikerklubbar. Polisen medger även själva att detta arbetet inte ger nämnvärt resultat vilket inte är så konstigt gällande mc-klubbar då klubbarna inte är kriminella. Detta är ett centralt och helt avgörande fel i satsningen. Polisen öronmärkte i media mc-klubbarna för att utgöra motivet till att få igång satsningen 2009 vilket mer och mer för varje år gör att satsningen framstår som helt felriktad och meningslös vad gäller syfte och uppnått resultat.

Satsningen mot organiserade brottstyper är framgångsrikt!

– Polisen gör i vissa hänseenden ett framgångsrikt arbete inom ramen för satsningen vilket förtjänar beröm. De gör satsningar mot specifika brottstyper som ger bra resultat. De har gjort stora tillslag i dopingsammanhang, narkotikabeslag, genomfört framgångsrikt arbete mot personer som sysslat med falska fakturor samt mot Södertäljenätverket och assistansbedrägerier. Många fler liknande insatser mot specifika brottstyper borde företas inom ramen för satsningen som därvid faktiskt hade kunnat vara en framgång!

– Ovanstående framgångsrika arbete hade dock med lika stor fördel kunnat ske inom ramen för polisens sedvanliga linjeverksamhet och då blivit betydligt billigare varför ekonomiska resurser hade funnits till att bekämpa konkreta brott såsom den hela tiden ökande mängd/vardagsbrottsligheten.

– Det är inte konstigt att just arbetet mot specifika brottstyper är framgångsrikt men ej satsningen mot så kallade nätverk som utövar verksamhet brett med flera verksamheter. Den enda sådana satsningen som gett resultat under sex års satsning är mot Södertäljenätverket. Resten av arbetet mot andra nätverk har i princip bara gett resultat i avseende att enstaka personer blivit upptaxerade eller fått olika summor förverkade. Återigen, arbete som kunde skett genom enkelt oorganiserat samarbete mellan Polis, Skatteverk och Kronofogdemyndigheten.

Experter: Fokusera på våldtäkt, misshandel och våld i hemmet istället för mc-klubbar!

I artikeln Experter: Polisen jobbar mot MC-klubbarna för att det ger pengar och positiv press! har Payback tidigare citerat två så kallade experter vilka har exakt samma åsikter om vilka arbetsuppgifter polisen bör fokusera på samt även vad gäller det närmast löjeväckande arbetet gentemot bikers som stjäl snart alla polisresurser utan att ge något resultat.

Dick Sundevall, författare och dokumentärfilmare säger så här om polisens överdrivna fokus på mc-klubbar: våldet i hemmen mot kvinnor och barn är mångfalt mer omfattande.

För varje polis som sätts in mot de här mc-gängen blir det en mindre som kan lösa, eller helst förhindra, grova våldsbrott i hemmen, våldtäkter, mord och liknande grov brottslighet. Men – för de jurister som sitter som höga polischefer i olika polisdistrikt i landet, är det de här gängen som ger de positiva rubrikerna när man då och då lyckas få några av dess medlemmar fällda.

Leif G W Persson: Man borde ta itu med våldtäkter och vanliga misshandelsfall där människor kan bli slagna sönder och samman. De har en omfattning som närmast är gigantisk i jämförelse med det här lite mer organiserade inslaget.

Dom här grupperna fungerar närmast som en polisiär kukförlängare. Man kan ligga och spana och man kan jobba under täckmantel och sånt. Det kan hålla på i åratal och blir en i det närmaste sekterisk verksamhet.

Satsningen mot grov, organiserad brottslighet är ett fiasko då det inte finns någon sådan brottslighet i Sverige, enligt experter!

I en annan artikel från Payback citeras en mängd kända personer och experter som utefter sina yrkesroller äger mycket stor insyn i samt förmåga att kunna bedöma huruvida organiserad brottslighet är ett verkligt fenomen i Sverige. Personerna utgörs av Statsåklagare Nils Eric Schultz, brottsmålsadvokat Nils Uggla, advokat Lars Kruse, advokat Thomas Olsson, advokat Johan Eriksson samt advokat Peter Althin. Samtliga dessa personer är helt eniga om att de ej träffat på någon organiserad brottslighet i Sverige!

Styr om satsningen till att istället gälla grova, organiserade brott!

Ett flertal väldigt ansedda experter har utefter citerade uttalanden ovan klart tagit ställning för att det existerar helt enkelt inte existerar någon grov, organiserad brottslighet i Sverige. Det finns däremot otvivelaktigt personer som tillfälligt, eller för längre tid, sluter sig samman för att begå vissa sorters grova brott vilket också satsningen ger klart belägg för.

Vårt råd är därför styr om satsningens mål till att klara upp grova, organiserade brott och brottstyper. De brottstyper som myndigheterna, inom ramen för satsningen, på ett framgångsrikt visat kompetens att lösa, enligt ovan.

Riktas arbetet direkt mot dessa ändamål kan satsningens resultat väsentligt förbättras. Inte minst med tanke på att tiden då förbrukas på arbete mot verkliga personer och brott och ej riktas mot fantombilder av exempelvis bikers.

Det måste vara slut på Fake it til you make it! Polisen har alltför länge fått stå i rampljuset och skrikit varg (bikers). Vargen har under 25 år aldrig kommit men under tiden har polisen nu visats sig kapabla att lösa andra sorters brott. Så backa, erkänn att ni i 25 år faked it och gå vidare och börja lös verkliga och viktiga brott!

Det finns ingen grov, organiserad brottslighet i Sverige:
http://www.payback.name/?p=13422

Experter: Polisen jobbar mot mc-klubbarna för att det ger pengar och positiv press:
http://www.payback.name/?p=13424

Del 1: Polisens satsning mot grov, organiserad brottslighet! Del 1/3
http://www.payback.name/?p=15340

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin