• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Rapport från Payback Sveriges årsmöte! Stort tack till Micke med personal på Kärrasands Camping och Nöje!

Rapport från Payback Sveriges årsmöte! Stort tack till Micke med personal på Kärrasands Camping och Nöje!

Stort tack till Micke & Co på Kärrasands Nöje och Camping!

Vi vill inleda med att sända ett stort TACK till Micke med personal på Kärrasands Camping och Nöje förutan vilka vi inte kunnat genomföra arrangemanget! Förstklassig service och förplägnad utefter sedvanligt hög kvalité!

Rapport från årsmötet!

Payback Sveriges årsmöte för verksamhetsåret 2020 ägde rum lördagen den 18 september på Kärrasands Camping- och Nöje. Mötet avverkades smidigt och snabbt i vanlig ordning.

Payback redovisade en stabil och god ekonomi och mötesdeltagarna var förnöjda med redovisningen av årsredovisningens alla delar vilket möjliggjorde enhälliga och snabba beslut.

Styrelsen som valdes bestod av flera nygamla ledamöter men också en del helt nya styrelseledamöter, enligt nedanstående.

Ordförande: Bobo Dahlén Vestlund, Stormbringer MC

Vice Ordförande: Henke Asp, Hin Håles MC

Kassör: Björn Jacobsson, Outbreak MC

Sekreterare: Micke Stenberg, Dented Chrome MC

Ledamöter:

Dennis Andersson, Granit MC

Adam Ljungqvist; Blodörn MC

Peter Schjerva, Generalsekreterare

Run, Grillbuffé och styrelsemöte!

Under lördagen genomfördes också två föredrag till vilka vi återkommer i separat artikel.

Efter föredragen intog deltagarna en uppskattad grillbuffé varefter bikerfestligheter vidtog.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin