Rapport från Payback Sveriges årsmöte 2016!

arsmote2016

Om Payback Sveriges årsmöte 2016!

Payback Sverige höll under lördagen såväl årsmöte som styrelsemöte. Arrows MC stod för förtjänstfulla och suveränt genomförda arrangemang såväl som mycket god service vilket klubben ska ha ett stort tack och en stor eloge för!

Klubben arrangerade också efter årsmötet sitt årliga BigParty vilket var till stor kulinarisk såväl som dryckesmässig belåtenhet. Payback deltog självklart under festen och umgicks med såväl medlemmar som icke medlemmar.

Förtroendevalda 2016

Payback Sveriges förtroendevalda för verksamhetsåret 2016:

Styrelse:

Ordförande och Klubbtalesperson: Håkan Tedelius, Warriors MC

Vice ordförande och Presstalesman: Ismo Salmi, Overdooze MC

Kassör: Anna Nilsson

Sekreterare och Generalsekreterare: Peter Schjerva

Ledamöter

Rickard, Loride MC

Petter, Garage1 MC

Maine, Restrain MC

Revisorer

Stefan och Nisse, Punisher MC

Regionsombud/Styrelseråd

Region 1: Frozen MC

Region 2: Seven Sins MC

Region 3: Dented Chrome MC

Region 4: Outbreak MC

Region 5: Warriors MC

Region 6: Maniacs MC Newmill

Region 7: Overdooze MC

Region 8: Kroka Bikers MC

Region 9: Red Devils MC Eastcoast

Region 10: Tragisk MC

Region 11: Punisher MC

Region 12: Arrows MC

Om Payback Sveriges ekonomi

Payback Sverige redovisade ett rejält  överskott för 2015 vilket Payback gjort varje år sedan uppstarten 2011.

Överskotten innebär även Payback medvetet har byggt upp en mycket stor kassa för att kunna driva de stora ärendena som förbereds och kommer att inlämnas under 2016. Ärenden som kommer att innebära relativt stora kostnader men som på inget vis kommer att äventyra Paybacks fortsatta verksamhet tack vare den hela tiden återhållsamma utgiftspolicyn.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin