Råd inför helgens jätteevent hos Red Devils MC Southland!

rdfest
Payback Sverige på plats på Red Devils MC:s jätteevenemang

Payback Sverige kommer under lördagen att vara på plats hos Red Devils MC Southland för att sälja supportartiklar och informera kring verksamheten. Arrangemanget är ett jättevenemang då både Red Devils MC Svenljunga och Southland firar 15-årsjubileum.

Småtråkig polis och hur de bör bemötas!

Vid sådana här mc-evenemang har polisen en förmåga att vara lite småtråkiga vilket brukar resultera i en mängd olagliga masskontroller av besökare varför vi därför väljer att informera om hur dessa trakasserier bör bemötas av de som utsätts. För polisen har ingen som helst laglig rätt att genomföra kontroller och än mindre masskontroller av bikers då sådana kontroller helt saknar lagstöd då de sker utan att konkreta misstankar vid varje enskild kontroll.

Råd och dåd!

1. Paybacks Jourtelefon  Alla medlemmar i Payback, såväl enskilda som klubbar, har erhållit välkomstbrev innehållande nummer till Paybacks jourtelefon bemannad av advokat. Mata in numret i mobile du alltid har det redo vid behov. Vi kontroll ring numret och be advokaten prata direkt med polisens insatsledaren på plats så får polisen direkt redogöra för vilket lagstöd de anser sig ha för att genomföra en kontroll inför en advokat. Telefonjouren är öppen fredagar och lördagar mellan 19-02.
Se vidare artikel om Paybacks jourtelefon: www.payback.name/?p=17623

 

2. Fotografera och Filma polisen! Utse en person i varje grupp eller fordon som fotar och filmar hela kontrollförloppet. Alla har rätt att filma polisen oavsett vad polisen uppger! Polisen har dock inte rätt att vare sig filma eller fota dig oavsett om de använder sig av app, kroppsburna kameror, vanlig kamera eller mobil.

All fotografering från polisens sida utgör tvångsmedel såvida inte förutsättningarna i Rättegångsbalken 28:14 är för handen. De förutsättningarna är att en person är anhållen eller häktad. I alla andra fall är fotografering och filmning från polisen olaglig!

Se vidare artikel: När får du fota och filma och när får polisen:
www.payback.name/?p=17688

 

3. Protokollbegäran

Polisen har en absolut skyldighet att lämna ut protokoll rörande lagstöd och åtgärder vid begäran. Payback har tagit fram två olika standardiserade protokollbegäran att använda vid kontroller, kroppsvisitationer samt husrannsakan m.m enligt polislagen och/eller rättegångsbalken. En av protokollbegäran kan användas vid egen inlämning och begäran om protokoll. Den andra används vid större anmälningar där avsikten är att Payback ska begära in protokoll för alla personer och därefter anmäla händelsen. Den sista varianten innehåller även en fullmakt som måste vara ifylld för att Payback ska kunna driva ärendet.

Se vidare artikel om Protokollbegäran: www.payback.name/?p=17686

Enskild Protokollbegäran:

Kollektiv Protokollbegäran inklusive fullmakt

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin