Presentation av Payback Sveriges Ordförande: Håkan Tedelius!

nyannons2jpeg

Hej!

Till att börja med vill jag än en gång tacka alla för det förtroende ni alla medlemmar gett till mig och den övriga styrelsen.

Jag heter Håkan Tedelius och är snart 48 år i år. Jag jobbar på Ica Centrallager i Västerås. Förutom mina vanliga arbetsuppgifter fungerar jag som skyddsombud och jobbar mycket med mitt fackförbund när det gäller att värva medlemmar, starta upp klubbar samt lära de nya förtroendevalda om vilka lagar och avtal som gäller inom vårat avtals områden.

Första gången jag åkte motorcyckel var jag 16 år, rädd som bara den blev jag men visste att det här var det roligaste jag gjort. Så 1984 hade jag eget körkort. Till att börja med körde jag en riskokare men vart efter åren gick började jag sakna gemenskapen som jag såg att andra hade. 2002 köpte jag min första HD och blev hängis i No Clue Mc som sedan slogs ihop med Stonehead Mc Västerås och vi valde då namnet Warriors Mc.

Under den tiden har jag även sett på vilket vis myndigheter behandlar oss som åker i klubb och bär ryggmärken. Här ser jag en stor likhet mellan mitt fackliga uppdrag och PayBack. Vi har lagar som talar om för oss alla vad som gäller vid olika situationer. Men när myndigheter går utanför lagarna för att trakassera, försöker hitta något som inte finns o.s.v. går det för långt. Sånt gör mig förbannad. Låter vi det fortsätta så vet vi inte vart det kommer att sluta.

Ta exemplet med Tragisk MC. De blev av med sin lokal på grund av att de hade ett besök av en viss klubb under en fest. Kommunen sa helt enkelt upp kontraktet. Vad blir är nästa steg? Föräldrar vars barn gått med i en klubb blir vräkta på grund av att sonen kommer hem på påskmiddag? Det finns många andra bedrövliga exempel, tyvärr.

Nu har vi i PayBack suveränt duktiga personer som Peter, Ismo, Anna med flera som gör ett utmärkt jobb. Men PayBack blir inte starkare än vad vi alla som är medlemar gör det till. Därför är det viktigt att alla bidrar med sin del genom att sprida kunskapen om PayBack, rapportera in felaktigheter hur små de än tycks vara. Alla felaktigheter där myndigheterna går över sina befogenheter och bryter mot de lagar som vi har, stora som små behöver vi få in. Får vi det så får vi en stor grund att påvisa hur vi blir behandlade, inte att det är enskilda företeelser.

Är ni osäkra på om det har skett ett övertramp, rapportera in det ändå så kollar vi det. Det är bättre att allt kommer in än att vi missar något på grund av osäkerhet om att ett övertramp har skett. Det jag kommer att jobba med är att bygga upp Payback på ett liknande sätt som de fackliga organisationerna är uppbyggda. Däri ligger min styrka. Men för att vi ska nå dit behöver vi all hjälp och allt stöd vi kan få från er, våra medlemmar. PayBack blir inte starkare än vad vi gör det till. Tack för ordet och jag hoppas vi ses snart ute på vägarna eller på en trevlig fest.

Håkan Tedelius

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin