• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Polisen ljuger om vapenanvändning för att få igenom närmast allomfattande telefonavlyssning!

Polisen ljuger om vapenanvändning för att få igenom närmast allomfattande telefonavlyssning!

Tullen och Polisen överlämnade den 30 oktober en rapport om 2012 år vapenbeslag under till regeringen vilket fick Svenska Dagbladet att skriva en uppföljande artikel.

 Polisens påståenden kring vapenanvändning och beslag

Tröskeln för att använda vapen har sänkts hos de kriminella. Det kan vara att man vill hävda kriminella marknadsandelar eller sin roll i organisationen, men också personliga oförrätter, säger Klas Friberg, Rikskriminalchef, till TT.

TT: Användningen ökar samtidigt som era beslag minskar. Hur går det ihop?

Vi försöker ta vapen från dem som är beredda att använda dem. Det är lite svårare, de är högre upp i hierarkin och är bättre på att dölja dem. Då kan det bli så att vi tar färre vapen, men vi träffar mer rätt, säger Friberg.

Kriminologiprofessorn Jerzy Sarnecki anser att polisen blivit mindre aktiva – det vill säga latare

Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi vid Stockholms universitet, ger sig också in i debatten kring polisens vapenbeslag:

Men att polisen och tullen beslagtar färre vapen och samtidigt hävdar att kriminella använder vapen oftare går inte riktigt ihop, anser Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi vid Stockholms universitet.

När är det polisen har möjlighet att beslagta vapen? Jo, när de används. Så det är konstigt om beslagen minskar samtidigt som användningen ökar. Där undrar jag om det inte är polisens aktivitet som minskar, säger han till TT.

Det borde – med sofistikerade metoder, fler källor och experter – gå att få en bättre bild av hur vanliga de illegala vapnen är, än den polisen och tullen har, anser Sarnecki.

Polisen ljuger för att få högre vapenbrottsstraff och därigenom allomfattande telefonavlyssning!

Paybacks anledning till att skildra debatten kring vapenbeslag och användningen i samheället av vapen bygger på att polisen använder vapenpåståenden om att så kallade kriminella i allt högre utsträckning använder vapen som ett medel för att dels få igenom högre straff för vapenbrott men än viktigare för att igenom en högre straffsats för vapenbrott kunna sätta in telefonavlyssning i betydligt större omfattning än tidigare. Och, telefonavlyssning sätts alltid in i första hand mot alla i bikerkulturen och att då kunna peka på föreningstillhörighet och därvid förekommande risker att bikers är beväpnade på grund av verkliga eller påhittade konflikter kommer då att drabba bikers.

Under de senaste 5-10 åren har inte antalet mord eller antalet beslagtagna vapen ökat i Sverige varför det inte finns någon statistik som underbygger polisens påståenden att olika personer eller grupper använder skjutvapen i allt större utsträckning.

Beslagen minskar ju helt enkelt inte om användningen ökar. Speciellt inte med tanke på de alltmer utvidgade kontrollerna av alla personer av intresse för polisen. Återstår gör då det faktum att polisen gravt överdriver antalet förekommande illegala vapen för att få igenom allt mer integritetskränkande lagar och så har också historien lärt oss att polisens strategi är!

Artikeln          

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin