• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Polisen pressad! Har inte inkommit i tid med svar till JO i Wheel Legs/Österlen Rumble Run-ärendet!

Polisen pressad! Har inte inkommit i tid med svar till JO i Wheel Legs/Österlen Rumble Run-ärendet!

 

 

 

 

 


JO har inlett en granskning av den särskilda händelsen kring Österlen Rumble Run. Polismyndigheten i Skåne anmodades att företa en ny utredning samt senast den 10 april presentera kompletterande utredning och avge förnyat yttrande i ärendet.

Ur JO:s begäran framgår följande: Polismyndigheten anmodas att göra en utredning och yttra sig över vad anmälaren anför under rubriken “Privat område och väg” Av utredningen bör även framgå  vilken rätslig grund som krävs för sådana åtgärder för det fall anmälarens påståenden om områdets och vägens beskaffenhet skulle befinnas vara riktiga.

Payback Sverige erhöll idag såsom juridiskt ombud i ärendet  följande svar efter förfrågan från JO-ämbetet rörande polismyndighetens yttrande: Angående Er förfrågan JO har inte mottagit något remissvar från Polismyndigheten i Skåne. JO har i dag tillskrivit Polismyndigheten att de ej har inkommit med begärt yttrande och vi avvaktar svar.

Polismyndigheten i Skåne begärde förlängd svarstid vilket beviljades av JO. Nytt sista svarsdatum var den 24 april vilket således överskridits utan att polismyndigheten vare sig begärt ytterligare förlängd svarstid och ej heller inkommit inom stipulerad tid med förnyad utredning i ärendet eller uppgifter utefter vilket lagstöd de utan tillstånd trängt in på privat väg, område och mark!

Ovan bilder av den sedan 10 år för trafik avstängda, försedd med skyltar för återvändsgata på bägge håll. Den väg som Polismyndigheten framhärdat är en allmän väg…

Och, den 10 maj ska samma Polismyndighet i Skåne senast ha inkommit med ett yttrande över tillslaget mot julfesten hos Punisher MC…

Stöd Payback Sverige – Payback stödjer dig! Gå med som medlem för 200 kr/år. Betalas in på bankgiro: 803-9851

Och för övrigt hoppas vi att hela nordens bikerkultur ställer upp och försvarar våra rättigheter genom att delta i Payback Resistance Run 2012!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin