• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Polisen bombhotar nyhetsredaktion! Del 2 i serien om polisens olaga hot med bikeranknytning!

Polisen bombhotar nyhetsredaktion! Del 2 i serien om polisens olaga hot med bikeranknytning!

Onsdagen den 27 november 2010 inträffade det otänkbara. Polismyndigheten i Norrbotten beslagtogs med att ha avsänt ett mejl till Norrländska Socialdemokraten (NSD) som innehöll ett bombhot mot nyhetsredaktionen. Då bombhotet ägde rum i direkt anslutning till att tidningen publicerat en rad artiklar där en mc-klubb anklagats för en rad brott och medlemmar pekats ut med namn och bild råder det ingen som helst tvekan om att polisens avsikt med bombhotet var att få det att framstå som om mc-klubben hotade redaktionen vilket dock kapitalt misslyckades.

Vi skrev följande om händelsen vid tidpunkten:

Bombhotet som onsdagen den 27 november riktades mot Norrländska Socialdemokraten, NSD, kom från polishuset!! Bombhotet som fick till resultat att tidningsredaktionen fick utrymmas och som pressen tog för intäkt att rikta anklagelser mot en specifik mc-klubb på grund av en tidigare artikelserie om klubben, visar sig nu vara sänt från polishuset!!

NSD:s IT-experter har spårat ip-numret till från hotmailet och konstaterat att mejlet är avsänt från en dator i polishuset!

Polismyndigheten har polisanmält händelsen och ärendet har överlämnats till åklagare Pär G. Lindell vid Riksenheten för polismål i Umeå. Under tiden har polisen samlat in de datorer som varit uppkopplade mot internet och fyra utredare från Rikskriminalen anländer idag till Luleå för att hjälpa till med utredningen.

Den nionde december stod det därefter klart att: Åklagare Pär G. Lindell vid Riksenheten för Polismål, lägger som väntat ner förundersökningen rörande bombhotet mot NSD. Ett bombhot som konstaterats vara avsänt från en dator i Luleå polishus! Enheten som har som motto att hellre fria än fälla alla anmälda poliser uttalar: Beslutet grundas på att ytterligare utredning inte kan förväntas leda fram till att brott kommer att kunna styrkas, riktat mot någon polisanställd”.

Den mycket intressanta mediasvängningen i ärendet – Före & Efter

Ledaren i Piteåtidningen den 28 november bestod av följande text:  I går morse fick tidningen Norrländska ”Socialdemokraten, NSD, motta ett bombhot riktat mot dess redaktion. Syftet var uppenbarligen att genom detta hot störa tidningen i dess publicistiska verksamhet. Detta är inte enbart ett hot mot NSD, utan i förlängningen även ett angrepp på den svenska demokratin…Syftet var uppenbarligen att tysta tidningen och dess journalister. Att se till att de inte kunde sköta sitt publicistiska uppdrag. Detta är inget annat än avskyvärt. Krafter som dessa är ett hot mot det svenska samhället och måste bekämpas…Därför måste vi alla stå upp gemensamt och uttrycka vår avsky gentemot antidemokratiska och kriminella grupper i vårt samhälle. Det är vår samhälleliga plikt att försvåra möjligheterna för dessa att verka. Detta kan göras på många olika sätt. Ett är att förstärka den mediala bevakningen kring den organiserade brottsligheten i vårt land…En sak är helt klar. Hot som detta kommer aldrig att tysta oss. Effekten blir i stället att kampen mot de mörkerkrafter som ligger bakom hot av denna typ kommer att intensifieras. Glöden i vårt publicistiska engagemang kommer bara att intensifieras. Vårt kall som journalister medger heller inget annat. Vi står i det fria ordets tjänst, och kommer så att fortsätta. Den som försöker tysta det fria ordet kommer att misslyckas. Tro inte något annat”

NSD:s chefredaktör kommenterade upplösningen när Rikskriminalen granskat Norrbottenspolisens datorer med att konstatera: NSD:s chefredaktör Anders Ingvarsson tar också märkvärdigt enkelt på bomhotet och konstaterar: ”Otroligt synd att vi inte får reda på vem som gjort det”…”Jag vill att den person som gjort det här ska åka fast. Men de har undersökt alla datorer och jag förstår att det är svårt att göra mer” Slutligen uttalar Ingvarsson tvivel över den fortsatta utredningen: ”Alla försök är bra, men samtidigt hoppas jag att experterna har gjort ett bra jobb hittills och då borde de ha hittat något redan”.

Paybacks kommentar vid tillfället över polisens bombhot

”Den höga svansviftningen förbyttes därefter över en natt till en slokande, skrumpen liten svansstump, så fort det uppdagades att hotet i själva verket var avsänt inifrån själva polishuset! I ett enda ögonblick gick media ifrån att prata om att aldrig ge efter för”kriminella”, ett hot mot demokratin, kampen mot de mörkerkrafter, vårt publicistiska engagemang och att aldrig låta sig tystas, till att just det – tystna! Plötsligt är bomhotet inget hot mot demokratin och de som bombhotat är inte längre kriminella. Det publicistiska engagemanget är som bortblåst och kampen mot mörkerkrafter läggs ner! Media lägger sig platt och ger direkt efter för den uppenbart kriminella organisation, som polisen är”.

Det är en stor en stor skam för ett land att polisen ostraffat kan få rikta ett bomhot mot en nyhetsredaktion och komma undan med det! Polisen har länge ondgjort sig över systemhot mot demokratin och tryckfriheten men när de själva tas med handen i kakburken är visst inte tryckfriheten eller demokratin vare sig särskilt viktig eller hotad längre!

Vi kan bara uttrycka vår djupaste avsky över både den enskilde polisman som gjort sig skyldig till bombhotet samt den skämtenhet och det polisväsende som skyddar dessa förbrytare inom sin kår! Och, konstatera att vi har idag ett samhälle där polisen kan göra sig skyldig till de grövsta av brott och likväl komma undan med det! Ett land där en sund människa inte längre kan känna stolthet över sitt land och medborgarskap utan istället skäms över den korrupta och polisstyrda hyckeldemokrati Sverige idag utvecklats till att vara!

Länkar till artiklar om bombhotet:

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/bombhotet-kom-fraan-polishuset-enligt-utredande-aaklagare-515238

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/polisen-gaar-som-vaentat-fria-foer-systemhotande-bombhot-541122

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/naer-polisen-visar-sig-vara-skurken-eller-polisen-media-sant-525846

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin