Polisen behandlar bikers sämre än papperslösa!

FightForYourLife70mm.PDF

Polisen behandlar bikers sämre än papperslösa!

Artikeln publicerades på SVT Debatts hemsida inför programmet Debatt där Payback Sverige medverkade via presstalesmannen och vice ordförande i Payback Sverige, advokat Ismo Salmi

Bikerkulturen har under mer än 20 års tid utsatts för förföljelser som vanligt folk inte har en aning om. Under täckmanteln att mc-klubbar skulle vara kriminella organisationer har polisen satt i system att agera utan något som helst lagstöd mot klubbar och enskilda medlemmar.


Exempelvis kontrolleras systematiskt varje enskild person som vill delta vid mc-evenemang, oavsett klubbtillhörighet. Namn, adress, personnummer, fordon, registreringsnummer, klubbtillhörighet, klubbroll samt vilka märken som bärs av personerna antecknas i särskilda protokoll. Därutöver genomförs i många fall även kroppsvisitationer och fordonsgenomsökning utan att erforderligt lagstöd eller misstanke om brott föreligger.

I vintras hade vi en het mediedebatt kring att polisen stannade papperslösa och utförde kontroller utan att brottsmisstankar förelåg. Att samma fenomen, med betydligt fler och värre kränkande inslag, sker på ett antal ställen varje helg för bikers, sades inte ett ord om.

Är vi då inte alla medborgare och har rätt till exakt samma behandling? Har vi inte därmed rätt att slippa bli kontrollerade, visiterade och åsiktsregistrerade?

Har vi som bikers inte rätt till personlig integritet och att slippa att polisen kontaktar våra arbetsgivare och berättar om vår klubbtillhörighet och rekommenderar avsked utan papper? Har inte de företag som bikers driver eller arbetar i rätt att på samma villkor som andra företag delta i upphandlingar och erhålla kontrakt som andra företag? Har vi inte rätt att försäkra våra klubbhus eller rätt att kräva att klubbarnas hyresvärdar respekterar ingångna hyresavtal?

Jo, vi har en sådan rätt enligt lag – men inte i praktiken. I praktiken arbetar polisen efter parollen att ändamålen helgar medlen och struntar i om de har lagen med sig eller ej.

Vi kräver varken exklusivitet eller några frikort att begå brott som polisföreträdare menar. Vi kräver rätten att bli behandlade precis som alla andra medborgare. Begår bikers brott ska de självklart straffas på samma sätt som andra medborgare men ingen, biker eller ej, ska berövas fri- och rättigheter när varken brottsmisstankar eller lagstöd föreligger.

Vi har fått nog! Vi accepterar inte längre att polisen och samhället behandlar oss som paria. Vi måste få slut på trakasserierna och förföljelserna av bikers!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin