• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Paybacks Samlingssida med fakta och forskning kring bikers är nu färdig! 75 artiklar! Sveriges största databas i ämnet!

Paybacks Samlingssida med fakta och forskning kring bikers är nu färdig! 75 artiklar! Sveriges största databas i ämnet!

Samlingssidan nu färdig!

Payback Sverige har under 2017 första månader fokuserat på att sammanställa så många oberoende artiklar som möjligt avseende fakta och forskning kring bikers och bikerklubbar.

75 stycken olika artiklar har sorterats in under olika grupper och därtill har en komplett litteraturförteckning (källhänvisningar) tillfogats för att uppgifterna enkelt ska kunna kontrolleras vid eventuella frågor eller tvivel kring publicerade uppgifter.

Materialet utgör Sveriges i särklass största faktasamling och databas kring bikers!

Självklart kan materialet komma att utvecklas i framtiden efterhand som nya rapporter framläggs eller vid genomgång av ett fåtal mycket omfattande verk som ej genomgåtts ännu men det blir ett fåtal uppdateringar under en lång tidsrymd i de fallen. Samlingssidan är i huvudsak klar!

Vad har avsikten varit med att utarbeta materialet?

Avsikten med framtagande av materialet har varit två:

1. Att ge allmänhet, media, politiker, myndigheter samt forskare tillgång till all adekvat fakta och forskning ikring bikers och bikerklubbar. Materialet är fritt att använda för alla.

2. Att för Paybacks framtida arbete för bikers rättigheter ta fram allt material i ämnet som kan användas medialt,  juridiskt och politiskt framöver i bikerkampen! Vi har med andra ord valt att förekomma instället för att förekommas och står nu betydligt bättre utrustade för den framtida kampen för bikerkulturens existens och rättigheter.

Länk till samlingssidan

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin