Payback Sverige om styrelsen, årsmötet och framtiden!

bild2

Vi lovade tidigare att återkomma med en kommentar över årsmötet m.m vilket vi nu gör med en enkel analys. Payback Sverige avhöll sitt första ordinarie årsmöte hos Freja Freaks MC WestGothia i Borås den 23 mars. Mötet tillsatte därmed Payback Sveriges första valda styrelse som formerade sig enligt följande:

Styrelsen formerade sig enligt följande:

Ordförande: Peter Schjerva (2 år)

Vice Ordförande: Ismo Salmi, advokat

Sekreterare: Tony Sparrnenhoff, Vipers MC

Kassör: Anna Nilsson

Ledamot och sponsoransvarig: Jan “Tutte” Andersson

Därutöver valdes även två revisorer och två man att arbeta med valberedningen:
Se: http://www.payback.name/?p=9979

 Analys rörande styrelsevalen

Tre välbekanta namn

Ordföranden, undertecknad, är väl numera så välbekant att det inte behöver ordas mer om. Tony har även tidigare suttit i Payback-styrelsen och torde vara lika välbekant. Anna är ny som styrelseledamot men välbekant genom att hon varit en flitig medarbetare under det senaste året då hon gjort ett stort och hängivet jobb med att bland annat samla och leta material som använts och kommer att användas framöver. Anna besätter nu den viktiga posten som kassör vilket ger Payback långsiktighet och kontinuitet framöver vad gäller redovisningen.

Sponsorgruppsansvarig

Jan ”Tutte” Andersson är för många välbekant igenom sin mångåriga erfarenhet inom klubbvärlden. Vad som kanske inte är lika känt är hans skicklighet som föreläsare och företagare. Han kommer nu att få ansvaret för uppbyggnaden av en Sponsorgrupp med avsikten att få ihop mer kapital från sponsorer framöver för att kunna pumpa in i Paybacks verksamhet och därigenom möjliggöra nya satsningar för att få ut vårt budskap till media och allmänhet samt för att iscensätta rättsligt effektiva verktyg. Ett antal sponsorer kommer ävem att ge Payback större tyngd och trovärdighet gentemot media, myndigheter och allmänhet.

Vi kommer självklart att ge honom allt stöd och hjälp vi kan på olika sätt. Mer information om sponsorgruppens arbete kommer att presenteras framöver när riktlinjer för arbetet spikats och en klar plan över målgrupper och önskade medarbetare tagit form.

En av landets skickligaste advokater går in i Paybacks styrelse

Ismo Salmi grundade 1999 en av Sveriges största advokatbyråer, Salmi & Parters, med kontor i både Stockholm och Göteborg och med 20 olika advokater och jurister. Advokatbyråns medarbetare har även internationella examina och driver mål även utanför Sveriges gränser. Ismo har själv drivit flera mycket uppmärksammade mål såsom fallet med polisens dödsmisshandel av Osmo Vallo samt en grupptalan mot Luftfartsverket och är en av Sveriges erkänt skickligaste advokater. Ismo har också utefter sedvanlig prövotid kvalificerat sig som medlem i Overdooze MC och uppbär numer stolt titeln Sergeant at Arms i klubben.

Ismo har också medverkat i flera tv-sända program såsom Debatt samt nu senast i Kalla Fakta Studio i samband med Paybacks medverkan i december.

Länk till TV-debatten. Ismo Salmi medverkar från 12.25 in i programmet.
http://www.tv4.se/kalla-fakta/klipp/kalla-fakta-studio-2247523

Att Payback Sverige har lyckats med det unika konststycket att knyta en av Sveriges mest erkända och skickligaste advokater till sig såsom styrelsemedlem är självklart oerhört värdefullt. Vi kan inte nog betona värdet i detta!

Payback presenterar därigenom 2013 den starkaste och mest trovärdiga styrelsen utåt som en bikerorganisation någonsin gjort i Sverige. Å det som är bra för Payback är bra för bikerkulturen!

Ismo Salmi kommer även att dela talesmansrollen för Payback med undertecknad. Vi bedömer det som en större möjlighet att såväl press som tv och radio kan visa ett större intresse att prata med Payback genom Ismo och att det självklart gynnar vårt arbete för bikerkulturen framöver. Å det är ju inte vem utan att vi kommer till tals och tar oss in i debatten i bikerärenden som är det enda viktiga!

Så kontakta Peter om det gäller klubbärenden, organisationsärenden, frågor rörande Paybacks verksamhet m.m eller om ni vill ha officiella uttalanden från Payback.

Kontakta Ismo om ni som press, radio och TV vill ha Paybacks medverkan eller prata om Paybacks syn på olika saker i bikervärlden.

Läs Ismos egen presentation av sin person:
http://www.payback.name/?p=10128

Medlemsavgifter

Efter medlemsförslag beslutade mötet att i fortsättningen bara ha två medlemsavgifter, en för enskilda medlemmar och en för klubbar. Avgifterna bestämdes till 200 respektive 1 000 kr. Mötetavskaffade således Standardmedlemsavgiften för klubbar helt.

De klubbar som för innevarande år redan inbetalt standardmedlemsavgiften 600 kr kommer att räknas som medlemmar under 2013 men inga nya standardmedlemskap kommer att registreras efter den 23 mars 2013 (årsmötets datum). Standardmedlemmar kan under 2013 självklart också uppgradera sitt medlemskap till ett Premiummedlemskap genom att inbetala skillnaden, 400 kr.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin