• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Payback Sverige har skickat mejl till samtliga riksdagsledamöter med bifogad fakta- och forskningssamanställning kring bikers och bikerklubbar!

Payback Sverige har skickat mejl till samtliga riksdagsledamöter med bifogad fakta- och forskningssamanställning kring bikers och bikerklubbar!

Payback Sverige har idag följt upp den anhållan om möte/samtal som under gårdagen skickades till Justitieminister Morgan Johansson med att skicka mejl till riksdagens samtliga 349 ledamöter. Mejlet innehöll, förutom nedanstående text, som inledningsvis är densamma som skickades till Justitieministern, även Payback Sveriges fakta- och forskningssammanställning kring bikers. 

Mejlet skall ses som en andra del i Payback Sveriges arbete mot politikerna. 

Riksdagsmejl

Mitt namn är Peter Schjerva och jag är generalsekreterare i Payback Sverige (www.payback.name) – Riksorganisationen för bikers rättigheter, i alla ärenden som avser negativ särbehandling på grund av förenings- eller bikerkulturstillhörighet.

Media och Polis har alltsedan 1991 ständigt pratat om ”kriminella mc-gäng” utan att framlägga ett enda belägg i sak för klubbarnas kriminella status,

Tvärtemot har den enda statliga utredningen som någonsin företagits, Brå:s rapport MC-brott 1999:6, fastslagit att mc-relaterad brottslighet utförs av enskilda individer tillsammans med individer helt utanför mc-miljön och att brottsprofiten aldrig tillfaller mc-klubbarna!

Se Brottsförbyggande Rådets uttalanden kring bikerklubbanas kriminella status: http://payback.name/kriminella-mc-gang-vad-brottsforebyggande-radet-fastslagit-gallande-bikerklubbarnas-kriminella-status-del-13/

Payback Sverige har nu genomgått all relevant och oberoende forskning som berör bikers och bikerklubbar. Vi har därefter samlat slutsatser, klargörande och uttalanden från de olika forskningsarbetena i ett enda samlingsdokument på 208 sidor.

I samlingsdokumentet förekommer alla relevanta oberoende utredningar och faktainsamlingar. Här finns reportage omkring vad olika forskare, socionomer, sociologer, kriminologer, forskningsinstitut, myndigheter, myndighetspersoner, domstolar, rättsväsendet, rikskriminalanställda, författare och journalister, advokater och åklagare, bikerpastorer, statliga utredningar, Brå med flera uttalat eller fastslagit i sak med källor och hänvisningar till grundmaterialet samt en utförlig litteraturförteckning. I arbetet ingår även det underlag som Polismyndigheten förmått presentera över bikerklubbarnas kriminalitet när de juridiskt tvingats redovisa vilka belägg de har för bikerklubbarnas kriminella status. Se: http://payback.name/vad-bikers-men-inga-andra-vet-polisen-har-inga-som-helst-belagg-for-att-bikerklubbar-ar-kriminella/

Vad är då syftet med Paybacks genomgång av fakta- och forskning i ämnet samt med utarbetandet av samlingsdokumentet? Vi vill direkt bevisa att all oberoende forskning är enig och entydig. Den säger att det finns inga ”kriminella mc-gäng” och att det saknas all former av belägg i sak för användandet av sådana begrepp. Vi vill med andra ord få er beslutsfattare att reagera utefter de forskningsbelägg vi nu ger er tillgång till och stoppa denna alltför länge pågående förföljelse av bikers och bikerklubbar, i såväl media som i det vardagliga polisiära arbetet. Läs, tänk och agera och arbeta för en objektiv utredning som tar fasta på fakta- och forskning kring bikers och därvid framlägger bindande slutsatser för framtida polisiär verksamhet kring bikerklubbarna. För polisens verksamhet kan styras upp politiskt via det årliga regleringsbrevet till Polismyndigheten.

Bikerkriminalitet på enskild nivå förekommer och skall självklart bestraffas. Men arbetet mot enskildas kriminella gärningar, inom bikerkulturen, såväl som inom andra samhällsgrupper, ska ske inom sedvanlig polisiär brottsbekämpande verksamhet och riktas enkom mot individen i fråga och inte mot mc-klubben! Det finns inget som helst lagstöd för vare sig masskontoller utan föreliggande brottsmisstankar, husrannsakningar utefter konstruerade anledningar, dagliga kontroller av enskilda utefter föreningstillhörighet och ej utefter brottsmisstanke med flera insatser av såväl olaga som negativ särbehandlingskaraktär som under 27 års tid riktats mot hela bikerkulturen utan urskiljning.

Vi avslutar med att hänvisa till tre olika aktörers slutsatser som utförligare redovisas kring i samlingsdokumentet.

Vår internationellt mest erkända kriminolog, Professorn vid Stockholms Universitet, Janne Flyghed: Det finns vaga för att inte säga obefintliga bevis för att bikerklubbar är kriminella.

Filosofie doktor och den ende i Sverige, och en blott fyra i världen, som doktorerat kring en avhandling kring bikerkulturen, Stig Grundvall: Forskningen hävdar samfällt att det inte finns något belägg för att klubbarnas verksamhet handlar om kriminalitet!

Reportern Anette Cedergren, efter att ha utforskat medias rapportering kring bikerklubbarna:
Medias utpekande av mc-klubbar och dess medlemmar saknar motstycke i svensk presshistoria!

Vi bifogar samlingsdokumentet i två versioner, word och pdf. I word är alla ingående länkar klickbara i såväl Litteratur- och källförteckningen som i löptexten.

Återkoppla gärna till oss med eventuella kommentarer kring materialet, för frågor eller för att öppna en dialog via mejl till: paybackpeter@hushmail.com 

Vi vill avsluta med att tilägga att Payback gärna kommer och informerar er kring bikers situation i Sverige eller för att samtala med partiföreträdare i frågor kring bikersituationen m.m. Skicka inbjudan/förslag till: paybackpeter@hushmail.com

Med vänlig hälsning

Peter Schjerva / Generalsekreterare Payback Sverige

Anhållan om möte med Justitieministern

Paybacks Fakta- och Forskningssammanställning    (pdf)

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin