• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Payback Sverige har nu skickat anhållan om möte/samtal till Sverige Justitieminister!

Payback Sverige har nu skickat anhållan om möte/samtal till Sverige Justitieminister!

Som ett led i att arbeta mer mot politikerna i Sverige för att få till en förändring för bikerkulturen i Sverige har Payback Sverige idag skickat nedanstående mejl till Justitieminister Morgan Johansson.

Hej!

Mitt namn är Peter Schjerva och jag är generalsekreterare i Payback Sverige – Riksorganisationen för bikers rättigheter, i alla ärenden som avser negativ särbehandling på grund av förenings- eller bikerkulturstillhörighet.

Bakgrund

Media och Polis har alltsedan 1991 ständigt pratat om ”kriminella mc-gäng” utan att framlägga ett enda belägg i sak för klubbarnas kriminella status.

Tvärtemot har den enda statliga utredningen som någonsin företagits, Brå:s rapport MC-brott 1999:6, fastslagit att mc-relaterad brottslighet utförs av enskilda individer tillsammans med individer helt utanför mc-miljön och att brottsprofiten aldrig tillfaller mc-klubbarna!

Se Brottsförbyggande Rådets uttalanden kring bikerklubbarnas kriminella status: http://payback.name/kriminella-mc-gang-vad-brottsforebyggande-radet-fastslagit-gallande-bikerklubbarnas-kriminella-status-del-13/

Payback Sverige har genomgått all relevant och oberoende forskning som berör bikers och bikerklubbar. Vi har därefter samlat slutsatser, klargörande och uttalanden från de olika forskningsarbetena i ett enda samlingsdokument på 208 sidor.

I samlingsdokumentet förekommer alla relevanta oberoende utredningar och faktainsamlingar. Här finns reportage omkring vad olika forskare, socionomer, sociologer, kriminologer, forskningsinstitut, myndigheter, myndighetspersoner, domstolar, rättsväsendet, rikskriminalanställda, författare och journalister, advokater och åklagare, bikerpastorer, statliga utredningar, Brå med flera uttalat eller fastslagit i sak med källor och hänvisningar till grundmaterialet samt en utförlig litteraturförteckning. I arbetet ingår även det underlag som Polismyndigheten förmått presentera över bikerklubbarnas kriminalitet när de juridiskt tvingats redovisa vilka belägg de har för bikerklubbarnas kriminella status. Se: http://payback.name/vad-bikers-men-inga-andra-vet-polisen-har-inga-som-helst-belagg-for-att-bikerklubbar-ar-kriminella/

Bikerkriminalitet på enskild nivå förekommer och skall självklart bestraffas. Men arbetet mot enskildas kriminella gärningar, inom bikerkulturen, såväl som inom andra samhällsgrupper, ska ske inom sedvanlig polisiär brottsbekämpande verksamhet och riktas enkom mot individen i fråga och inte mot mc-klubben!

Det finns inget som helst lagstöd för vare sig masskontroller utan föreliggande brottsmisstankar, husrannsakningar utefter konstruerade anledningar, dagliga kontroller av enskilda utefter föreningstillhörighet och ej utefter brottsmisstanke med flera insatser av såväl olaga som negativ särbehandlingskaraktär som under 27 års tid riktats mot hela bikerkulturen utan urskiljning.

Anhållan

Payback Sverige anhåller nu om ett möte för att öppna en dialog med Justitieminstern och Justitiedepartementet samt för att erhålla en möjlighet att informera kring bikerklubbarnas situation i dagens Sverige och presentera föreliggande fakta och forskning kring bikers.

Med vänlig hälsning

Peter Schjerva / Generalsekreterare Payback Sverige

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin