Payback Sverige är nu officiellt en riksorganisation för bikers rättigheter!

                  

Payback Sverige har nu ombildats till att vara en ideell förening, valt styrelse, antagit stadgar och erhållit organisationsnummer. Fler styrelseledamöter kan komma att tillsättas längre fram och det första årsmötet kommer att avhållas i början av 2013, då ett första något förlängt första verksamhetsår avslutats.

Payback Sverige är härmed officiellt en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet. Se vidare verksamhetsbeskrivning nedan.

Vill du gå med som medlem betalar du in 200 kr till bankgiro: 803-9851 . Glöm inte att fylla i namn, adress och mejladress på inbetalningstalongen. Betalar du in nu så blir du medlem ända tills den 31 december 2012 för 200 kronor.

Även bikers från andra nordiska länder som önskar stödja Payback Sveriges verksamhet hälsas hjärtligt välkomna som medlemmar!

Den 15 december kommer välkomstbrev innehållande ett Payback Sverige-tygmärke samt verksamhetsplanen för 2012 att börja skickas ut. Alla som betalar medlemsavgift kommer att registreras i ett icke offentligt medlemsregister. Medlemskort kommer däremot inte att utdelas.

Anmälningsblankett för Payback Sverige

Paybacks Sveriges verksamhetsområden!

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot bikers och bikerklubbar. Kort sagt alla ärenden som avser negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet. För den enskilde bikern eller bikerklubben.

Payback skall driva övergripande juridiska ärenden. Ett övergripande juridiskt ärende är ett ärende som har  betydelse för alla eller de flesta inom bikerkulturen eller när ett rättegångsutslag kan komma att skapa ett prejudikat som kan påverka alla klubbar eller klubbmedlemmar. Payback driver vissa ärenden själv och anlitar i andra ärenden egna advokater och jurister eller rekryterar experter externt.

Till Paybacks arbetsuppgifter hör även opinionsbildning i form av bikerpolitiska skrivelser samt att via olika medier ge bikerkulturens motbild till förföljelser och negativ press. Kort sagt att via skrivelser och/eller andra medier informera om bikerkulturens olika drivkafter och mekanismer i avsikt att förändra och förbättra villkoren för bikerkulturen.

Payback är även en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer samordnar och driver även gemensamma rättsliga mål och aktioner.

Klargörande: Det råder ingen som helst osämja mellan Payback och ABATE

Payback och ABATE är två olika organisationer som med olika medel och verktyg arbetar för bikerkulturens bästa. Payback och ABATE kommer därför att arbeta i parallella banor med olika frågor och fokus.

Vi kommer att arbeta i parallella banor med olika frågor, med bikerkulturens bästa för våra ögon.

Det råder ingen som helst osämja mellan Payback och ABATE!  Och, ABATE har fri tillgång till Nättidningen Payback för att informera kring sin verksamhet och för att uppmärksamma egna evenemang m.m!

Vid eventuella frågor skicka mejl till: peter@payback.name

Peter Schjerva, ordförande Payback Sverige

Klicka här för att ladda ner klubbskylten

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin