Payback informerar riksdagens ledamöter om bikerkulturen!

Payback har sammanställt ett omfattande informationspaket om bikerkulturen som under veckans lopp kommer att ha mejlats ut till riksdagens samtliga ledamöter (349 stycken). Informerandet av riksdagsledamöterna kan sägas vara ett led i att ge korrekt och allsidig information till media, allmänhet och politiker i avsikt att skapa en större förståelse för bikerkulturens villkor samt informera om den felaktiga bild av kulturen som speciellt Sveriges Polismyndigheter gett spridning åt.

Payback har också sammanställt ett allmänt informationsmaterial med närmast identiskt innehåll, förutom inledningen, för spridning till media, allmänhet och andra aktörer. Ett material som även kan användas, laddas upp på hemsidor, av landets bikerklubbar i avsikt att sprida allsidig och korrekt information om svensk bikerkultur!

Riksdagsinformation

Dokument för information till media och allmänhet

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin