Payback förstärker – Knyter EU-rättsspecialist till verksamheten!

oneforall2 Scandbike2013A4b.PDF Unite&Fight

Payback knyter EU-rättsspecialist till verksamheten!

Efter inledande mejlkonversation har nu Payback Sverige knutit ännu en juris till verksamheten. Malte Sjö Jerling är ubildad jurist med EU-rätt som specialitet. Jerling kommer att fungera som expertråd på området och i framtiden kunna driva speciella övergripande mål inom Europarätten.

EU-rätten allt viktigare inom arbetet för bikers rättigheter!

Då allt fler lagar och förordningar planeras som avser att inskränka och begränsa bikers fri- och rättigheter är Jerling självklart en tillgång och förstärkning på ett kommande juridiskt område.

Jerling-artikel om EU-rätten!

På måndag kommer en inledande artikel från Jerling om EU-rätten att publiceras på Nättidningen Payback.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin