• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Payback efterlyser vittnesmål från enskilda och klubbar om kontroller och tillslag!

Payback efterlyser vittnesmål från enskilda och klubbar om kontroller och tillslag!

payback_Support12_v3 nyannons2jpegUnite&Fight

Vi vet men inte press, politiker eller allmänhet

Alla inom bikerkulturen vet att bikers blir stannade och kontrollerade både på allmän och daglig basis men också framförallt i samband med olika mc-evenemang och klubbfester. Kontrollerna sker inte utefter lagstöd utan i trakasserande och registrerande syfte från polisens sida.

Samma fenomen gäller olika tillslag och husrannsakningar där enskilda personers gärningar utan samband med klubben i polisens ögon, dock ej utefter lagen,  bildar underlag för att genomföra husrannsakan i klubblokalen trots att klubben inte har med saken att skaffa. Tillslagen genomförs ofta med stor brutalitet i form av olika former av misshandel från polisens sida och orsakar i de flesta fall också stor skadegörelse på dörrar, lokal och lös egendom som en medvetet vald polistaktik.

Skicka in enkla berättelser per mejl så sammanställer vi materialet!

För att få stopp på dessa kontroller och tillslag avseende bikers, personer som lever inom bikerkulturen och bikerklubbar behöver vi samla ihop ett större antal berättelser att sammanställa till större och sammanhängande dokument. För att kunna göra så behöver Payback, bikers och bikerklubbar samarbeta. Vi kan sammanställa materialet om ni skickar oss enkla berättelser om vad som inträffat. När, var och i samband med vilket evenemang/fest samt på vilket sätt utfördes kontrollerna och tillslagen.

Underteckna berättelserna med klubbnamn, namn, signatur, initialer eller utan någon form av identifiering vilket ni själv väljer och som pasar er bäst med andra ord. Det är självklart värdefullast mot media, poltiker och allmänhet om namn framgår men det är också betydligt bättre med anonyma berättelser än inga alls. Det är likväl mängden av vittnesmål som kan göra skillnad.

Berättelserna behöver inte avse framtida händelser. Det går alldeles utmärkt att återge saker som redan har hänt också. Se bara till att berätta var, när och i vilket sammanhang och vad som hände.

Skriv berättelserna direkt i ett mejl eller via ett bifoga dokument. Bekymra er inte om kvalitén på språket. Det kan förbättras vid behov och det ska annars vara den vanliga människans vittnesbörd om polisens olagliga metoder gentemot bikers. Har ni bilder så skicka med dem också och skicka allt till: paybackpeter@hushmail.com

Vi publicerar berättelserna allt eftersom de kommer in på  och när de blivit tillräckligt många sammanställs de till en samling.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin