• Hemsida
  • >
  • Payback Denmark
  • >
  • Payback Danmark: Svar fra RIGSPOLITIET, NATIONALT EFTERFORSKNINGSCENTER (NEC) Del 2/2

Payback Danmark: Svar fra RIGSPOLITIET, NATIONALT EFTERFORSKNINGSCENTER (NEC) Del 2/2

 

www.payback.name/wp-content/uploads/politisvar.pdf                      www.payback.name/wp-content/uploads/politisvar.pdf

Svar fra RIGSPOLITIET, NATIONALT EFTERFORSKNINGSCENTER (NEC)

Her er svaret fra NEC vedr. min forespørgelse på Hvem og Hvad en Rocker er. Som forventet fik jeg en masse juridisk tilbage og intet svar på mit spørgsmål da de dækker sig godt ind. Da jeg også står registeret i PED. kan jeg ikke få indsigt, da jeg jo kan videregive nogle af de oplysninger der står i deres PED.

Iht bekendtgørelsen om behandling af personoplysninger i PED må de desværre godt registrerer dette, da det er relevant for deres systematiske overvågelse af rockere. Paragraf 1 i Bekendtgørelsen af personoplysninger i Politiets Efterforskningsstøtte database.

Som de skriver nederst i svaret kan jeg bringe afgørelsen for Justitsministeret og dette er selvfølgelig gjort, da jeg føler vi virkelig er retsløse.

SVARET

RIGSPOLITIET POLITI
Gitte Jakobsen Dato: 23.februar 2015 POLITIOMRÅDET
Journalnr.: 2015-042-129
Sagsbehandler: DFR NATIONALT EFTERFORSKNINGSCENTER (NEC)
Polititorvet 14

E-mail: nec@politi.dk Web: www.potiti.dk

Afslag på indsigt i Rigspolitiets interne retningslinjer

Ved e-mails af4.og 11. februar 2015 har du rettet henvendelse til Rigspolitiet med anmodning om at modtage en definition af, hvem og hvad en ”rocker” er.

Ved e-mail af 12.februar 2015 har Rigspolitiet oplyst, at din henvendelse vil blive behandlet som en anmodning om aktindsigt.

Rigspolitiet skal herved præcisere, at Rigspolitiet har forstået din henvendelse som en anmodning om indsigt i Rigspolitiets retningslinjer for, hvem der af politiet betragtes som tilknyttet rockergrupperinger, der er genstand for en systematisk politimæssigmonitering.

Det kan i den anledning oplyses, at det følger af bekendtgørelse nr. 921 af2. juli 2010 om behandling af personoplysninger i Politiets Efterforskningsstøtte Database (PED), at politiet i en særlig database (PED), der tjener som internt arbejdsredskab, kan behandle oplysninger om personer i det omfang, det er nødvendigt i forbindelse med løsningen af politimæssige opgaver inden for de områder, som er undergivet en systematisk politimæssig monitering. Rigspolitietregistrerer heri bl.a. oplysninger om personer, der har tilknytning til grupperinger, som af politiet mistænkes for at være involveret i organiseret kriminalitet.

Anvendelsen af PED er nærmere reguleret i interne, klassificerede retningslinjer, som bl.a. sætter rammer for det politifagligeskøn i forhold til, hvem der kan behandles oplysninger om i databasen. Det bemærkes i Øvrigt, at indsigt i de konkrete personregistreringer i databasen normalt er afskåret, herunder for de registreredeselv, jf. hervedbekendtgørelsens § 13.

Rigspolitiet skal meddele, at Rigspolitietfinder, at de interne retningslinjer for anvendelsen af PED, herunder rammerne for, hvem der kan moniteres som tilknyttet en moniteret rocker gruppering, kan undtages fra aktindsigt, idet der er tale om interne, klassificerede dokumenter, der ikke er afgivet til udenforstående, jf. herved offentlighedslovens 23, stk. l .

Rigspolitiet finder heller ikke, at derud fra et mer offentligheds princip, jf. offentlighedslovens § 14, stk. l , er grundlag for at imødekomme din anmodning om aktindsigt i retningslinjerne eller dele heraf. Rigspolitiet har herved lagt vægt på, at indsigt i retningslinjerne eller dele heraf kan kompromittere hensynet til beskyttelse af oplysninger om politiets arbejdsmetoder i forbindelse med forebyggelse, opklaring og forfølgning af lovovertrædelser, jf. offentlighedslovens § 33, nr. l .

Til din almindelige orientering om politietsindsats på området henvises i stedet til Rigspolitiets årlige statusrapporter ”RockereogBander”. Rapporterne er offentliggjort på politietshjemmeside www.politi.dk
Rigspolitiets afgørelse kan indbringes for Justitsministeriet, Slotholmsgade IO,

1216 København K.
Med venlig hilsen
Nanna Flindt Grønning
politiassessor

Politisvar

Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Politiets Efterforskningsstøtte Database (PED):
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=130887#K1

Payback Danmark: Svar fra Ekstra Bladet vedr. deres definiering av ordet rocker! Del 1/2:
http://www.payback.name/?p=15133

dansk1

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin