Verktyg för att Övervaka övervakarna!

En av Paybacks uppgifter är att skriva om alla fenomen av intresse och nytta för bikerkulturen. Idag har Payback exempelvis skrivit om förfarandet kring PO-anmälningar av pressen och en utökad möjlighet att få skadestånd direkt via Europakonventionen. Ett annat matnyttigt fenomen är creeper och mediacreeper. Ett effektivt verktyg som gör att du på ett enkelt …

Media måste bekämpas via PO!

Det enda verksamma sättet att komma åt media, och deras i många fall lögnaktiga och utpekande skriverier kring bikerkulturen, är att anmäla tidningarna till PO. PO är en myndighet som i vissa fall faktiskt ställt sig på bikerkulturens sida varför en anmälan inte är helt utsiktslös. PO har också en mycket funktionell sida där ett helt …

Utökad rätt till skadestånd enligt Europakonventionen!

Ett domslut som är närmast okänt även i juridiska kretsar är att Högsta Domstolen slagit fast att Europakonventionens artikel 5 om ersättning vid frihetsberövande och andra tvångsåtgärder,  kan användas i Sverige för att erhålla skadestånd även i de fall den svenska skadeståndslagen inte ger möjlighet till skadestånd. Högsta domstolen slog i en dom 2005 fast …

Häpnadsväckande artiklar om grov, organiserad poliskriminalitet!

Under den senaste tiden har Corruptio publicerat en mängd olika artiklar om olika former av grov, organiserad brottslighet inom landets polisväsende. Här förekommer allt mellan organiserad vapenhandel till våldtäktsförsök, utpekande av polismannen som pantsatte sin mobil för att kunna köpa sex. En mobil som visade sig innehålla en mängd, hemligstämplade dokument och slutligen fortsätter polisens …

Hur du skyddar din information!

Introduktion av Peter Schjerva: Då samhället, läs politiker och polis, som vi ser det i strid med Europakonventionen och svensk grundlag, inför allt fler integritetskränkande lagar med syfte att övervaka medborgarna, slår bikerkulturen nu tillbaka genom att publicera en artikel om hur man skyddar sig mot samhällets övergrepp. Ty då samhällets företrädare alltför länge låtit …

Religion is about forgiveness – Payback isn´t!

Jag får ibland kritik för att inte vara särskilt smidig och ibland för att jag använder för hårt anslag mot bikerkulturens belackare. Jag är medveten om att jag många gånger inte skriver olika artiklar och skrivelser i särskilt snäll ton men alltför mycket flathet och undergivenhet är vad som fört bikerkulturen hit, där vi idag befinner …

Payback 2 år!

Ovanstående bild har ställts till Paybacks förfogande såsom en uppskattning från en syster. I avsikt att uppmärksamma 2-årsdagen vilket jag tackar för! Payback! – Defender of the only possible way to live since 2009! Idag, lördagen den 15 januari fyller Payback 2 år. Det var den 15 januari 2009 som den första publikationen med namnet Payback …

Wierups fantasysaga tar plats i tv-rutan!

I sex delar, med start den 27 januari kl 21.00 i TV 4, skall Wierup få ge sin egen tillrättalagda version om hur olika organisationer och föreningar fungerar. Wierup har ju enligt mi personliga uppfattning gjort sig ett namn på att fungera som spökskrivare åt polisen och i den rollen gett ut två fantasyromaner under …

En andra ingrediens i bikerstigmatiseringen!

Att låta en minoritets gärningar bilda underlag för stigmatisering En andra ingrediens i försöken att stigmatisera bikerklubbar specifikt och bikerkulturen i allmänhet är det uppenbara försöket att koppla en stor grupp till en liten minoritets föreningstillhörighet. Fenomenet har funnits länge men fått nytt bränsle i och med kravet på polismyndigheterna att redovisa faktiska resultat utefter  den …

En ingrediens i polisens systematiska övergrepp mot bikerkulturen!

Beslag hos enskild som grund för föreningshusrannsakan!? En ingrediens i polisens systematiska övergrepp mot bikerkulturen har länge varit att låta visiteringar, kroppsbesiktningar, fordonsgenomgångar bilda underlag för att genomföra husrannsakningar i såväl privata utrymmen som i olika klubbhus. Tendensen är  att detta fenomen är ett verktyg som i framtiden kommer att användas allt flitigare såsom ett …

Outbreak MC – Ett bikerpolitiskt föredöme!

Outbreak MC Ett förhållandevis stort antal bikerklubbar länkar via sina hemsidor till Payback vilket jag härmed tackar för! En klubb utmärker sig speciellt när det kommer till att länka och på sin egen hemsida föra en bikerpolitisk kamp, nämligen Outbreak MC.    Låt hemsidan bli ett kampforum De har tagot den bikerpolitiska kampen till en helt …

Två polisskandalfilmer!

Nu finns två olika polisskandalfilmer upplagda på youtube. Det handlar dels om Novagruppen och dels om polisen som betalade sex med sin mobiltelefon. En telefon som visade sig innehålla en mängd hemsligstämplade dokument. Vad som blev resultatet? Ja, det pågår en internutredning som vanligtvis brukar leda till noll och intet..

Den som inga problem har konstruerar själv problem! (Ironisk artikel)

“Den störande polisen” Polisen i Blekinge har inga som helst verklighetsbaserade problem att ta tag i. För att därför inför Rikspolisstyrelsen likväl framstå som flitiga små myror får de helt på egen hand försöka konstruera en hotbild och därmed skapa problem där inga problem finns. Inför ett möte nästa vecka med 15 samverkande myndigheter går därför …

När polis och media tar siesta..

När polis och media tar semester och håller sig lugna med tillslag och propagandaskrifter om bikerkulturen jobbar Payback framåt eller ikapp. Med pågående rättsfall, kommande skrivelser, informationsinhämtning  eller saker av mer övergripande natur. Offentlig overksamhet är således inte lika med inaktivitet. En verksamhet som Payback kräver planering, eftertanke samt mycket arbete som aldrig syns utåt. Under …