LT tar upp JO-utredningen mot Polismyndigheten i Jämtland!

LT skriver idag om den JO-anmälan från en enskild klubbmedlem där Payback Sverige är juridiskt ombud. I en allsidig artikel beskriver Östersundsposten anmälningens art och ställer även den viktiga frågan vi ställt i JO-anmälan. Hur långt får polisen gå när det gäller att störa och kontrollera personer med koppling till mc-klubbar?

Det förekommer dock ett faktafel i artikeln. Polismyndigheten i Jämtland har redan avgivit sitt yttrande och Payback Sverige ska ha inkommit med svar senast den 26 juni. Svaret som kommer att innehålla sensationella fakta är i princip färdigställt men avvaktar eventuellt ytterligare tillkommande material.

Länk till artikeln:
http://ltz.se/nyheter/ostersund/1.4817916-krankta-bikers-jo-anmaler-polisen

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin