Om Paybackarbetet 2015! Kvalité före kvantitet!

 

Scandbike2013A4b.PDF

Paybacks arbete har vartannat-års-karaktär

Paybacks arbete har av naturliga orsaker fått karaktären av vartannat-års-verksamhet. Det innebär att fokus av naturliga orsaker ena året ligger på det juridiska arbetet för att året därefter handla mest om det mediala arbetet. Inledande juridiskt arbete kan sägas följas av naturligt uppföljande medialt arbete efterhand som de juridiska ärendena avgörs.

Under 2011 låg fokuset på Paybacks arbete på de kommunala västförbudsärendena som effektivt nedkämpades.

Under 2012 låg fokus det mediala arbetet då ett antal JO-utredningar inleddes med tillhörande medial bevakning och skrivande kring. 2013 kom de juridiska utslagen kring JO-ärendena där polisen erhöll kraftig kritik i ärendena kring Julfesten hos Punisher MC samt kring skyltärendet i Eskilstuna där även efterföljande Länsstyrelseärende avgjordes till förmån för mc-klubben. Därutöver medverkan av Payback i ett flertal artiklar samt i TV via SVT Debatt och en mycket mediauppmärksammad presskonferens.

2014 låg fokus därefter på det mediala planet med inriktning på publicering av den första Payback-boken, det medvetna uppbyggandet av en större facebookgrupp för att öka spridningen av artiklar kring bikers, samt publicerande av en stor mängd uppmärksammade artiklar.

2015 års Payback-verksamhet kommer att återigen fokusera på det juridiska arbetet

– Ett antal större, samlade juridiska anmälningar till JO/JK kommer att inledas. Underlag håller på att insamlas
– Bikeregistreringsärendena kommer till utslag
– Det första stämningsärendet mot Polisen avseende Julfestövergreppen kommer upp
– PL-27 protokollinsamlingen kommer att läggas till grund för ett större ärende

Detta är något av det som kommer att äga rum under 2015. Därutöver planeras andra initiativ vars framgång och planer inte kan redovisas i förväg då de under såna omständigheter enkelt skulle kunna skjutas i sank. Självklart kommer de dock att redovisas så snart de kan verkställas.

Vad kan vi då förvänta oss av Payback 2015?

Juridiskt

2015 kommer att fokuseras på juridiska företeelser med funktion för bikerkulturen framöver. Mycket energi och tid kommer att läggas på funktionella möten med olika personer samt resor för att möjliggöra mötena.

Vi kommer att jobba med ovanstående angivna specifika juridiska saker men även med helt andra än mer övergripande saker som om de lyckas kommer att sätta bikerkulturen på kartan på nya sätt.

Mycket tid kommer att nedläggas på att  tänka, fundera samt planera hur vissa ageranden effektivast kan verkställas. Arbetet kommer med andra ord att vara mindre synligt men förhoppningsvis desto effektivare.

Vi vet vad vi behöver göra för att vinna matchen och med allas hjälp därute kommer vi också att vinna matchen för våra fri- och rättigheter. Det handlar inte om, om vi vinner. Det handlar om när. Det går fortare ju bredare och större stöd vi har för arbetet då större stöd innebär större tyngd och resurser.

Medialt

– Payback Sverige har inlett ett samarbete med Maskinisten vilket redan under första kvartalet kommer att resultera i en kamplåt benämnd ”Payback” med tillhörande musikvideo regisserad av känd, framstående person. Låten kommer även att förekomma på Maskinistens nya CD och framföras på konserter, festivaler framöver och uppmärksamma bikerkulturen på nytt sätt för stora skaror av allmänheten.

– Payback-boken 2 kommer att utkomma under första kvartalet.

– Payback-bok nummer tre planeras utges antingen kring julen 2015 eller under första kvartalet 2016.

– Payback Sverige har medvetet arbetat med att bygga en stor facebookgrupp för att kunna få mängd-delningar och sprida artiklar till en större del av allmänheten. Gruppen uppgick vid årsskiftet till över 7 000 personer vilket är ett par tusen mer än hela bikerkulturen beräknas innehålla vilket påvisar att vi äger stöd redan nu för vårt arbete utanför bikerkulturen.

– Payback kommer att författa ett mindre antal nya artiklar under 2015 än tidigare av flera orsaker. Arbetet kommer istället att fokuseras på att iscensätta mycket viktiga saker för bikerkulturen framöver. Payback har under åren författat över 1300 artiklar som publicerats på Nättidningen om de mest skilda företeelser kring bikerkulturen. Vi kan redan sägas ha skildrat närmast allt kring bikerkulturen och det enda som saknas är att allmänhet, myndighetspersoner och ledande samhällsdebattörer också tar del av och tillägnar sig artiklarna.

– Vi kommer självklart att skriva motartiklar vid viktiga händelser inom bikerkulturen. I övrigt kommer dock många artiklar att utgöras av återpublicering av äldre artiklar då målgruppen för Paybacks arbete är att nå ut till alla de utanför bikerkulturen levande som fortfarande tror på media och myndigheters falska utsagor om mc-kriminalitet m.m samt att det är bikers som är bovarna och inte myndigheterna. De artiklarna är redan författade eller mottagna från bikers. Det handlar om vittnesmål över myndighetsbegrepp, förklarande av bikerföreteelser m.m. Att de är skrivna tidigare gör dem dock inte dem mindre effektiva då allmänhet m.fl inte läst artiklarna och allmänheten är tillsammans med myndighetspersoner målgruppen för Paybacks informationsarbete.

I samband med artikelförfattande vill vi här tillägga att det är viktigare för bikerkulturen att Payback arbetar med att iscensätta nya, verksamma företeelser än att skriva nya artiklar som i princip bara är en variant av samma sak som vi tidigare skrivit om. De äldre artiklarna finns  ju redan och kan läggas upp på nytt och med hjälp av facebookgruppens medlemmar spridas till stora skaror genom delning av artiklar och vittnesmål.

Så ser arbetsplanen för Payback ut 2015. Nu kör vi!

Stöd Payback – Payback stödjer dig! Gå med som medlem och hjälp oss göra arbetet!
För uppgifter – se bildannons överst.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin