Om bikerlagar av mycket gravt särbehandlande slag i Danmark!

nyannons2jpeg

Lagar om begränsad rörlighet m.m. för bikers i Danmark!

Payback Sverige har tidigare rapporterat om grova överträdelser av bikers fri- och rättigheter i Tyskland och Australien. Hotet om kringskuren frihet finns dock på betydligt närmare håll, närmare bestämt i vårt grannland Danmark. Vi publicerar här nedan de viktigaste lagarna som begränsar inte bara bikers fri och rättigheter utan även bikers rörlighet och umgänge. Vi måste tyvärr även meddela att dessa lagar redan har trätt i kraft per den 1 juli 2014.

Det har aldrig varit viktigare att bikers står enade och slåss gemensamt för samma sak. Stöd Payback – Payback stödjer dig!

Lagtexter av gravt särbehandlade slag! Only if you`re a biker!

Prøveløsladelse kan ikke ske, hvis den dømte af
politiet skønnes at have tilknytning til en gruppe af personer,
som er aktivt involveret i en verserende voldelig konflikt
med en anden gruppe af personer, og politiet oplyser, at der
inden for den gruppe, som den dømte skønnes at have tilknytning
til, som led i konflikten enten er anvendt skydevåben
eller er anvendt våben eller eksplosivstoffer, som på
grund af deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde
betydelig skade, eller er begået brandstiftelse omfattet af
§ 180

Ved løsladelse på prøve af en person, som er
dømt for overtrædelse af § 191 eller § 192 a eller for en forbrydelse,
der har været forbundet med forsætlig vold eller
trusler, som er idømt fængsel i 1 år eller derover, og som af
politiet skønnes at have tilknytning til en gruppe af personer,
hvor de pågældende personer tilsammen står bag omfattende
og alvorlig kriminalitet, fastsættes, hvis ikke særlige omstændigheder
taler herimod, vilkår om, at den pågældende i
prøvetiden ikke opholder sig sammen med eller på anden
måde har kontakt med andre med tilknytning til den pågældende
gruppe, medmindre der er tale om nærtstående eller der er tale om ophold eller kontakt som led i varetagelsen af
et anerkendelsesværdigt formål.

Prøveløsladelse kan ikke ske, hvis den dømte af
politiet skønnes at have tilknytning til en gruppe af personer,
som er aktivt involveret i en verserende voldelig konflikt
med en anden gruppe af personer, og politiet oplyser, at der
inden for den gruppe, som den dømte skønnes at have tilknytning
til, som led i konflikten enten er anvendt skydevåben
eller er anvendt våben eller eksplosivstoffer, som på
grund af deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde
betydelig skade, eller er begået brandstiftelse omfattet af
§ 180

For en dømt, som af politiet skønnes at have tilknytning
til en gruppe af personer, hvor de pågældende personer
tilsammen står bag omfattende og alvorlig kriminalitet,
fastsættes, hvis ikke særlige omstændigheder taler herimod,
vilkår om, at den pågældende i prøvetiden ikke opholder
sig sammen med eller på anden måde har kontakt med
andre med tilknytning til den pågældende gruppe, medmindre
der er tale om nærtstående eller der er tale om ophold eller
kontakt som led i varetagelsen af et anerkendelsesværdigt
formål.

Er der afsagt dom i sagen, hvorved den tiltalte er
idømt ubetinget fængsel i mere end 30 dage for en lovovertrædelse
som er undergivet offentlig påtale, kan den tiltalte
endvidere varetægtsfængsles, når hensynet til retshåndhævelsen
skønnes at kræve, at den tiltalte ikke er på fri fod, under
hensyntagen til, at den tiltalte har tilknytning til en gruppe
af personer, som er aktivt involveret i en verserende voldelig
konflikt med en anden gruppe af personer, og at der inden
for den gruppe, som den dømte har tilknytning til, som
led i konflikten enten er anvendt skydevåben eller er anvendt
våben eller eksplosivstoffer, som på grund af deres
særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig
skade, eller er begået brandstiftelse omfattet af straffelovens
§ 180

En indsat i fængselsafdelinger eller arresthuse udpeget
til anbringelse af indsatte, hvis tilstedeværelse skaber
en særlig risiko for overgreb på medindsatte, personale eller
andre i institutionen, kan overføres til andre tilsvarende
fængselsafdelinger eller arresthuse, når hensynet til at forebygge
konflikter, styrke sikkerheden eller modvirke ny kriminalitet
taler herfor.

Udgang kan ikke finde sted, hvis den dømte af
politiet skønnes at have tilknytning til en gruppe af personer,
som er aktivt involveret i en verserende voldelig konflikt
med en anden gruppe af personer, og politiet oplyser, at der
inden for den gruppe, som den dømte skønnes at have tilknytning
til, som led i konflikten enten er anvendt skydevåben
eller er anvendt våben eller eksplosivstoffer, som på
grund af deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde
betydelig skade, eller er begået brandstiftelse omfattet af
straffelovens § 180.

Justitsministeren kan iværksætte en forsøgsordning,
hvor det som vilkår for prøveløsladelse eller udgangstilladelse
fra en eller flere institutioner kan fastsættes, at den
dømte skal undergive sig elektronisk overvågning af sin færden.

Länk till lagarna:
http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20131/lovforslag/L112/20131_L112_som_vedtaget.pdf

Länk till tidigare artikel om förbud för bikers i Danmark att uppehålla sig i klubblokal:
http://www.payback.name/?p=14559

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin