• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Om bikerklubbarnas expansion och rekrytering! Folk söker sig till bikerklubbarna för att de är trötta på en värld i moralisk upplösning!

Om bikerklubbarnas expansion och rekrytering! Folk söker sig till bikerklubbarna för att de är trötta på en värld i moralisk upplösning!

Om bikerklubbs expansion och rekrytering vid etablering

Media rapporterar med jämna mellanrum om den för dem och polisen överraskande företeelsen att bikerklubbarna blir allt fler och att de internationella klubbarna expanderar stort över landet.

Vidare, när en mc-klubb etablerar sig på en ny ort kommer som ett skott i media en artikel där en polis uttalar att klubben börjat rekrytera bland ortens ungdomar eller äldre medborgare för att öka medlemsantalet.

Det intressanta är att antingen förstår media och polis verkligen ingenting kring dessa företeelser eller vill de inte offentligt berätta sanningen kring sakernas förhållanden. Som tur är har bikerkulturen ett eget organ och organisation som då kan presentera sanningen bakom fenomenen!

I ett samhälle präglat av moralisk upplösning är det självklart att bikerklubbarna expanderar och lockar allt fler att bli del av!

I ett samhälle som präglas starkt av moralisk upplösning och ryggradslösa företrädare som vare sig kan erkänna begångna misstag eller ta konsekvenserna av sådana så är det också självklart att bikerkulturen expanderar!

Skjutningar mellan lösa nätverk sker dagligen i flera städer och områden. Hela områden har tagits över av klaner eller nätverk som kontrollerar medborgarna och där polisen inte ens vågar gå in, så kallade no-go-zones. Våldtäkter och sexuella ofredanden sker hela tiden liksom personrån i stadsmiljö där folk blir av med mobiler, smycken och pengar. Detta är bara några saker som fått fotfäste i folkhemmet och som gjort Sverige otryggt. Det som igår var extrema händelser som skedde med långa mellanrum har idag blivit vardagshändelser så vanliga så att folk knappt ens längre reagerar.

Bikerkulturen står för motsatta värderingar! Därför söker sig människor till bikerklubbarna!

Bikerkulturen står för motsatta värderingar i ett samhälle som håller på att moraliskt upplösas! Det är den enkla sanningen bakom bikerkulturens expansion och att allt fler söker sig till bikerkulturen.

De nytillkomna söker sig helt enkelt till de värderingar och den moral som de inte längre kan finna i samhället idag. Värderingar som vårdas och efterlevs inom bikerkulturen men som inte existerar utanför bikerkulturen längre!

Bikers lever efter regler som kräver moral, heder, lojalitet och brödraskap!

Bikerkulturen har regelverk som kräver moral, heder, lojalitet och brödraskap. Det är ett regelverk vars rötter kan spåras tillbaka till riddartiden över sjörövarkoden, cowboykulturen och ända fram till dagens bikers.

Enligt bikerreglerna så slår du inte kvinnor och barn, du låter bli andra bikers kvinnor och hojar. Du gör rätt för dig mot din broder och klubb samt lurar eller ljuger inte för din broder eller din klubb. Du håller vad du lovar och gör vad du ska när du ska göra det. Du hjälper och stöttar din broder med allt du har och du får samma hjälp tillbaka!

Du tillhör ett brödraskap som sträcker sig över hela landet och som håller ihop i vått och torrt. Du har mat, husrum och mekarhjälp var du än befinner dig i landet, endast ett telefonsamtal bort. Var finner du denna samman-hållningen någon annanstans numer? Svar: Ingenstans och det är därför som bikerkulturen hela tiden växer och kommer att fortsätta att växa!

Klubbarna rekryterar inte! Folk söker sig själva till klubbarna för vad de står för!

Bikerklubbarna kommer att bli alltfler och expandera ännu mer. Fler kommer hela tiden att ansluta sig!

Och, bikerklubbarna rekryterar inte. Folk söker sig frivilligt till klubbarna för de vet vad bikerkulturen står för och det är just värderingarna och en värld byggd kring dessa värderingar som folk söker!

När en klubb etablerar sig i en ny ort kommer alltid människor att söka sig själva till klubben. Klubben rekryterar inte. Det behöver det inte! Människor söker en tillhörighet som står för någonting istället för samhällets ryggradslöshet! Där omoral och att aldrig stå för uppenbara misstag blivit dagens honnörord för de allt fler ynkliga och patetiska. att ständigt bortförklara sina misstag och smita undan utgörföraktfulla värden.

Hojkörningen då?

Å hojkörningen då, undrar säkert en del? Ja, hojkörningen är självklart det viktigaste och mest centrala inom bikerkulturen! Inget snack om det! Men, köra hoj kan du göra precis lika mycket som Free Rider som inom en klubb. Det är ju ditt val hur mycket du kör hoj vare sig du är klubbansluten eller ej!  Det innebär att hojkörningen inte är den  egentliga anledningen till att folk söker sig till klubbvärlden.

Således kan vi slå fast: Att det är moralen, hedern, lojaliteten och brödraskapet inom bikerkulturen som gör att allt fler söker sig till bikerkulturen, förutsatt självklart att hojkörnings intresset redan är på plats!

Relaterad artikel:

Om bikerbrödraskapet

 

 

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin