O´Leary i Luleå tar ställning emot O`Leary Sverige!

payback_Support12_v3

O`Learys i Luleå tar ställning emot centrala ledningen då de utestänger mc-klubb från krogen

Lars Hedquist, en av två delägare av O´Learys i Luleå uppger följande för NSD:s reporter: – De kända kriminella elementen får inte komma in på vår nattklubb – så enkelt är det, säger Hedquist, avseende att Hells Angels MC vänt sig till en advokat för att skicka en förfrågan om sportbarens syn på att Hells Angels MC inte släpps in på O´Learys.

Vad polis och O´Learys säkerhetsansvarige tidigare uttalat i sak

Linus Örnberg, Yttre befäl polismyndigheten i Norrbotten, skrev 2012-08-16 följande i ett PM, som svar på förfrågan från enskild biker: Polisen kan inte endast med hänvisning till föreningsmedlemskap förhindra människor tillträde till lokaler dit allmänheten har tillträde, inte heller kan polisen genom villkor eller via remiss göra sådana begränsningar.

O´Learys nationella säkerhetsansvarige, Anders Gullström, svarade Payback Sverige rörande O`Learys policy följande: Beskedet om att vi har en policy som utestänger kriminella MC-gäng är fel. Vi kan inte avgöra vilka som är kriminella utan överlämnar sådana beslut till samhällets rättsväsende.

Det innebär att de av era O´Learys företag runt om i landet som hindrar personer från att komma in på grund av medlemsskap i olika mc-klubbar och liknande inte har korrekt i att detta är O´Learys officiella policy.

Policyn är som jag beskrev. Att stoppa folk i övrigt får grunda sig på andra skäl. Något som vi centralt inte är med och påverkar.

Krogen är en sådan lokal dit allmänheten har fritt tillträde under dess öppettider vilket framgår klart och tydligt i Högsta Domstolens prejudicerande dom, mål nr: 4354-9392. Denna formulering används också av polisbefälet Linus Örnberg vilket innebär att polisen är högst medveten om att personer, oavsett klädsel m.m, äger frittt tillträde till krogen under dess öppettider.

Örnberg skriver ju även: Vare sig polis eller kommun kan ej heller villkora eller via remiss begränsa tillträde för allmänheten till krogmiljön. Allt detta framgår klart och tydligt tydligt

Det finns inga former av lagliga möjligheter att använda förbud mot personer eller kläder såsom ett brottsförebyggande verktyg i det att personer kan avstängas för en mycket begränsad period från exempelvis krogen men då först efter att de vid varje enskilt fall kan ha stört ordningen på aktuellt ställe vid viss tidpunkt. Så kallad portning eller förbud mot personer eller personer klädda i vissa kläder kan aldrig utsättas i förväg vilket ännu en gång tydligt framgår ur Högsta Domstolens prejudicerande dom i mål: 4354-9392.

Slutsats

Sorgligt nog är denna HD-dom tämligen okänd även inom advokatkretsar, vilket framgår ur länkad artikel. Det gör att felaktig information sprids då och då om att krogar själva har rätt att bestämma vem och vilka de har rätt att släppa in och utefter vilken klädsel.

Saken är den att HD:s domar är prejudicerande vilket innebär att de fastslår hur lagar ska tolkas och därefter gäller utefter domarnas skrivningar över hela landet. HD har i och med refererad dom fastslagit att allmänheten, inklusive allehanda föreningsmedlemmar med eller utan väst, har fritt tillträde till krogen under dess öppettider!

Intressant i sammanhanget är att krogägaren säger ovanstående utan att ha O`Learys nationella säkerhetsansvarige och därmed dess yttersta ledning bakom sig vilket i sin tur innebär att en lokal ägare tar ställning emot O`Learys Sverige!

Vad som sägs om kriminella mc-klubbar bemöts inte här utan vi hänvisar till vårt stora informationspaket i ärendet:
http://www.payback.name/wp-content/uploads/paybackinformationsmaterial.pdf

Glöm inte: Payback Sveriges årsmöte har ändrad tid och plats. 23 mars kl 16.00 hos Freja Freaks MC, Borås.

Aktuell artikel:
http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=7535074

Om O´Learys nationella policy:
http://www.payback.name/?p=7030

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin