Nytt uppdaterat Rättslägesdokument för medlemmar att använda vid kontroller!

Uppdaterat Rättslägesinfo utefter två nya JK-beslut!

I förra veckan kom två nya JK-beslut som förklarade att kroppsvisitation verkställts mot klubbanslutna bikers utefter föreningstillhörighet och utan lagstöd. Därför publicerar vi nu ett nytt, uppdaterat medlemsdokument att använda mot Polisen för att informera kring rättsläget vid tvångsmedelsanvändande.

Dokumentet går som vanligt att hitta även på första sidan i högerspalten under “Medlemsdokument”. Dokumentet är ett medlemsdokument och är fritt att skriva ut och använda för alla Paybackmedlemmar liksom Protokoll-begäran, Händelseanmälan, Kontrollchecklista m.fl.

Rättslägesinfo

Relevanta artiklar

Ännu ett färskt JK-beslut fastslår att Polisen för 6.e gången brutit mot Europakonventionen och Europadomstolsbeslut vid kroppsvisitering och husrannsakan i fordon för klubbmedlem utefter föreningstillhörighet!

Nytt JK-beslut slår fast att Polisen för femte gången brutit mot Europakonventionen och Europadomstolsdom när de kroppsvisiterade och genomförde husrannsakan i fordon på grund av föreningstillhörighet! Polisen kritiseras också för bristande dokumentation!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin