• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Nytt revolutionerande verktyg! Payback öppnar jourtelefon för direkt advokathjälp på plats och ställe!

Nytt revolutionerande verktyg! Payback öppnar jourtelefon för direkt advokathjälp på plats och ställe!

Annons2.PDF

Advokatjour – ny medlemsförmån

En stor nyhet för 2016 års verksamhet är att Payback Sverige, som medlemsförmån, öppnar en jourtelefon för alla medlemmar, både klubbar och enskilda.

Jouren är avsedd för akuta ärenden. För att ringa direkt i nutid, när en kontroll eller razzia äger rum och gäller ärenden som direkt berör negativ särbehandling såsom kontroller och husrannsakningar på klubben m.m.

Ring Jourhavande advokat, fredag och lördag mellan 19.00-02.00

Jourtelefonen är till att börja med öppen på Fredagar och Lördagar mellan 19-02. Medlemmar ringer direkt till en advokat som dels kan förklara era rättigheter men även föra dialog med polisbefäl på plats samt i ert namn begära ut protokoll över händelsen.

Jourtiden kan komma att utökas om behov föreligger och om medlemmar använder sig av förmånen i större utsträckning.

Numret till advokatjouren framgår ur medlemsbrevet!

Numret till Jourtjänsten framgår ur medlemsbrevet som skickas till alla medlemmar, enskilda såväl som klubbar, efter att medlemsavgift inkommit för 2016.

Varför advokatjour?

Varför startar då Payback upp en advokatjour?

Det finns som vi har analyserat kampen för bikers rättigheter två olika grundläggande möjligheter som tillsammans ger oss de verktyg vi behöver för att vinna kampen och återställa våra fri- och rättigheter och rent juridiskt behandlas såsom landets övriga medborgare:

1. Vi behöver få juridiska utslag på att de kontroller och tillslag som riktas mot bikers och bikerklubbar verkställs systematiskt utan att laga förutsättningar föreligger. Det krävs konkreta misstankar av viss styrka om brottsliga gärningar i varje enskilt fall. Det finns inget lagstöd för att kontrollera eller göra husrannsakan på grundval av föreningstillhörighet, såsom ett led i kampen mot organiserad brottslighet eller utefter polisens störa-och förstöra-strategi!

Vi behöver även få domstolsutslag på att det finns inga kriminella mc-gäng. När ett sådant domstols-utslag föreligger så finns inga möjligheter att längre hävda att klubbarna är kriminella varvid hela grundvalen för bikerförföljelse är utraderad i ett slag.

Vi jobbar intensivt för att få alla tekniska juridiska teknikaliteter på plats för att få igång dessa två helt avgörande stämningar inom en mycket snar framtid.

2. Genom att skapa ett helt unikt verktyg, jourtelefon, i kampen för bikers rights behandlar och motar vi de juridiska övergreppen i realtid. Direkt på plats och ställe där de sker.

Polisen tvingas att hänvisa till lagstöd redan på plats för varje åtgärd som bikers väljer att föra till advokat via Paybacks jourtelefon. För största möjliga effektivitet så tag även kort och film under processen. Se dropboxinlägget: http://www.payback.name/?p=16470

Vi inleder med att erbjuda våra medlemmar möjligheten till hjälp via jourtelefonen på fredagar och lördagar mellan 19-02. De tider där de flesta kontroller i samband med mc-fester äger rum samt då okynnestillslag från polisen förekommer.

Uppföljning av jourtjänsten

Jourtiden kan komma att utökas om behov föreligger och om medlemmar använder sig av förmånen i större utsträckning.

Uppföljning och utvärdering av verktygets användning och effektivitet kommer självklart att ske underhand.

Paybacks önskemål är självklart att jourtelefonen ska bli naturligt att använda så snart det finns anledning och att verktyget därför ska fungera som avskräckande att utöva olagliga åtgärder mot bikers. Blir det så är självklart målsättningen att utöka jouren till en dygnetruntservice i framtiden.

Detta verktyg är ett nytänk och kan rätt använd få stopp på, om inte alla, så väldigt många insatser mot bikers, som idag sker utan laga grund. Så använd verktyget så snart det finns anledning!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin