• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Ny uppdaterad upplaga av Rättslägesinfo för medlemmar att använda vid kontroller!

Ny uppdaterad upplaga av Rättslägesinfo för medlemmar att använda vid kontroller!

Nu har vi uppdaterat medlemsdokumentet ”Rättslägesinfo”

Efter ett flertal framgångsrika ärenden där JK fastslagit att kroppsvisitation och husrannsakan i fordon strider mot Europakonventionen artikel 8 om rätten till privatliv, när tvångsmedlen verkställts utefter föreningstillhörighet så har vi nöjet att få uppdatera våra juridiska dokument för medlemmar.

Det nya dokumentet med Rättslägesinfo har därför uppdaterats med de nya rättsfallen för att vara aktuellt.

Dokumentet Rättslägesinfo är skapat för att uppvisa för Polisen vid kontroller och påvisa olagligheten bakom kontrollerna. Skriv ut och bär alltid med er i västfickan för att direkt kunna ta fram vid kontroll!

Dokumentet går som vanligt att hitta även på första sidan i högerspalten under “Medlemsdokument”. Dokumentet är ett medlemsdokument och är fritt att skriva ut och använda för alla Paybackmedlemmar liksom de övriga medlemsdokumenten i rutan.

Rättslägesinfo

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin