Ny uppdaterad Kontrollchecklista för medlemmar att använda vid kontroller!

Uppdaterat Kontrollchecklista utefter två nya JK-beslut!

När vi får konstaterat av JK att polisen brutit mot Europakonventionen då genomfört kontroller och husrannsakan i fordon utefter föreningstillhörighet måste vi för ha aktuella medlemsdokument uppdatera såväl Rättslägesdokumentet samt Kontrollchecklista med de nya fallnumren. Därför publicerar vi nu ett ny, uppdaterad Kontrollchecklista att använda mot Polisen för att informera våra medlemmar on hur de bör gå tillväga vid och efter kontroller.

Dokumentet går som vanligt att hitta även på första sidan i högerspalten under “Medlemsdokument”. Dokumentet är ett medlemsdokument och är fritt att skriva ut och använda för alla Paybackmedlemmar liksom Rättslägesinformation, Protokollbegäran, Händelseanmälan, Kontrollchecklista m.fl.

Kontrollchecklista

Uppdaterat Rättslägesdokument

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin