Ny uppdaterad Kontrollchecklista för medlemmar att använda vid kontroller!

Ny uppdaterad ”Kontrollchecklista” för medlemmar!

När vi efterhand som vi röner framgångar med ”våra” JK-ärenden så uppdaterar vi inte bara dokumentet Rättslägesinfo utan även medlemsdokumentet Kontrollchecklista då det dokumentet i sig också hänvisar direkt till Rättslägesinfodokumentet.

Därför publicerar vi nu en ny, uppdaterad Kontrollchecklista att använda mot Polisen för att informera våra medlemmar om hur de bör gå tillväga vid och efter kontroller.

Dokumentet går som vanligt att hitta även på första sidan i högerspalten under “Medlemsdokument”. Dokumentet är ett medlemsdokument och är fritt att skriva ut och använda för alla Paybackmedlemmar liksom dokumenten Rättslägesinformation, Protokollbegäran, Händelseanmälan, Kontrollchecklista m.fl.

Kontrollchecklista

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin