Norway Rock Festival innfører vestforbud! Avstå deltagelse!

Norway Rock Festival innfører vestforbud og forbud mot MC-relatert bekledning etter utidig og sannsynligvis ulovlig utpressing fra kommunepolitikere og andre myndighetspersoner. ScanBike, som i motsetning til løgnhistorier fra politimyndighetene, er et organ for hele Norges MC-miljø vil i første omgang oppfordre alle Bikere til å avstå fra deltagelse på årets festival i solidaritet med de som nå blir diskriminert. En for alle – alle for en, et samlet MC-miljø vil rettslig prøve lovligheten av den utpressing som kommunen har utøvd mot Norway Rock Festival, og miljøets advokat vil bli konsultert over helgen.

ScanBike oppfordrer ledelsen i Norway Rock Festival (eller andre) som evt. har skriftlig materiale, radio – eller videoopptak av samtaler å videreformidle dette til oss, som så vil videreformidle dette til advokat. Sannheten om utpressingen fra myndighetenes side må fram i lyset, og alt skriftlig / audio / video materiale vil i så måte bli brukt som bevismateriale mot kommunepolitikere, kommunestyre og formannskap i Kvinesdal. Utpressing er ulovlig i Norge, enten du er kommunepolitiker eller medlem i Hells Angels. ScanBike har knepet politi og politikere i så mye løgn i denne saken, det være seg ang. ”storsamling av Hells Angels”, det være seg løgn om ScanBike – ”husorgan for Hells Angels” eller andre ting som bevisst eller ubevisst har blitt brukt for å oppnå det de nå har greid – å ødelegge Norway Rock Festival.

Bikere – velg andre Rockefestivaler enn Norway Rock Festival i år, vis alle at solidariteten i Biker-Norge er sterk! Og som en kommentar til Atle Roll-Mathiesen fra Kripos som ikke vil bruke skattepenger på en festival som tillater personer med MC-vester, har jeg bare en kommentar: Ikke bevilg penger til Kripos for bruk mot MC-miljøet, for resultatene de leverer i forhold til innsatsen er svært så nedslående. Ikke mye fangst og domfellelser med andre ord, men de greier nå å kriminalisere og mistenkeliggjøre et helt miljø. Hvor er etikken, Atle Roll-Mathiesen?

Atle
ScanBike Norge

http://www.vg.no/rampelys/festivalsommeren/artikkel.php?artid=10091552

http://www.fvn.no/lokalt/lister/article849520.ece

http://www.farsunds-avis.no/artikkel.asp?Artid=75501

http://avisenagder.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=11291

http://avisenagder.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=11267

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/sorlandet/1.7563599

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/sorlandet/1.7563914

http://www.aftenbladet.no/utenriks/1352930/MC-ekspansjonbrbekymrer_Kripos.html  

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin