Motion till HDCS årsmöte!

Med anledning av att vi tidigare rapporterat om att en medlem i en ryggmärkesklubb ingående i Sverigemodellen vägrats bli distriktsombud för HDCS följer vi nu upp rapporten med att presentera personens motion som inskickats inför HDCS årsmöte i Augusti.

Motion till HDCS Årsmöte!

Som mångårig medlem i HDCS och då jag även arbetat ett antal gånger på internationella och nationella träffar för HDCS så tog jag i år kontakt med DO Aulis Hakala med en förfrågan om att bli lokalombud i Nyköping. Jag fick ett postivt mottagande på förfrågan och eftersom Hakala bor i Eskilstuna och jag har min klubb Yggdrasil mc i Strängnäs så bestämde vi träff i vår klubblokal en lördag. Där hade vi ett snack och han fick även information om min bakgrund samt om att vår klubb är med i Sverigemodellen. Han skulle därefter återkomma till mig.

I samband med Harley Syd dagar så träffade jag kassör Bellman och nämnde då för honom att jag tänkte hjälpa till som lokalombud. Han sa då till mig att då jag är med i en Sverigemodellklubb, så kan jag ej vara lokalombud. Jag kan väl säga att jag blev väldigt förvånad och gick in och kollade stadgarna för HDCS. Hittade ingenting i stadgarna om detta.
Jag mejlade då DO Aulis Hakkala angående saken. Han meddelade då mig att enligt HD-federation så är det ej tillåtet att samarbeta med sk enprocentsklubbar.
Jag kollade då federationens stadgar och fick dem även mailade till mig.
Det som jag kan utläsa av dessa är att reglerna säger bara att HDCS nationella föreningar inte ska använda mc i sina namn, vilket ju är självklart då de inte är mc-klubbar samt att man inte ska samarbeta med träffar och rallyn.

Kontentan av allt är att jag som gammal medlem har trott att jag varit medlem i en förening där alla var likvärdiga. Detta är ju inte fallet då väldigt många medlemmar faktiskt är medlemmar i både HDCS och klubbar som är medlemmar i Sverigemodellen. Mig veterligt har även Distriktsombuden varit medlemmar i klubbar som varit med i modellen.

I mitt yrkesliv som psykiatrisjukskötare både inom Kriminalvården och på privata behandlingshem har jag lämnat dessa uppgifter. Och enligt min mening så är det inte ok att särbehandla mc-åkare beroende på att om man har en ryggväst eller inte

Mitt yrkande är att årsmötet tar ställning till att stadgarna skrivs om där det tydligt framgår att medlemmar i ryggmärkesklubbar och/eller medlemmar i klubbar ingående i Sverigemodellen inte är valbara som distriktsombud eller till andra förtroendeuppdrag samt begär utdrag från belastningsregistret om man ska kunna bli medlem i HDCS fortsättningsvis.

Hans Hedlund 8239

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin