Meget vigtigt opkald og oplysninger fra Payback Denmark!

Meget vigtigt opkald og oplysninger fra Payback!

Nu er det nok! Politiet ignorerer alle love som hersker i Skandinavien.  Svenske domstole har et sådant organ under navnet forskellige tøj og vest forbud. Det betyder ikke det mindste for politiet eller de forskellige kommuner.

Et faktum, der tydeligt vises i det tøj forbud, festarrangører og politi i fællesskab besluttet at håndhæve på festivalen i Piteå og Luleå.  Derfor tager vi kampen uden for regionen, nemlig for EF-Domstolen!

Saml alle materialer du har, og sende til de nordiske Payback organisationer!

For Det Europæiske Konvent tillader ikke nogen former for juridiske grundlag for begrænsninger eller begrænsninger af foreningsfriheden og ytringsfriheden, hvilket ikke har en eksplicit støtte for eller lovpligtige tilladelse. En støtte som mangler for næsten enhver handling rettet mod biker kultur i de nordiske lande! Med de manglende lovgrundlag er der også en fremragende muligheder for at vinde støtte til vores sag og til ikke at acceptere nogen form for forfølgelse rettet mod biker kulturens fredløse, gennem et fælles mål i Den Europæiske Domstol med fuld retsvirkning i alle EU-lande !

Invitation fra de nordiske Payback organisationer!

Derfor skal alle Skandinaviens biker klubber og enkelte bikere slå sig sammen og tage alle former for misbrug til EF-Domstolen, hvor kan man få dem dømt skyldig i overtrædelse af både den europæiske menneskerettighedskonvention og nationale forfatninger. Det er den eneste måde at stoppe enhver chikane fra politiet og myndighederne rettet mod biker klubber og dets medlemmer.

Når vi gør dette er kun én ting at gøre. Vi skal samle alle former for dokumentation for misbrug og sende materiale til de nationale Payback-repræsentanter.  Ældre rapporter eller domme uanset udfaldet som viser forfølgelse. Udpegning af klubber eller enkelte medlemmer af kriminelle dom eller medier (artikler). Registreringer af razziaer, husundersøgelser, masse kontrol af ID, blodprøver, ulovlige ransagninger og alt andet, rettet mod dig som en klub eller individuelt medlemskab.
Ja, materiale om særbehandling på grund af klubbens forbindelse, eller hvad du overvejede var juridisk forkert. Det er bedre at sende for meget end for lidt.  Tag al dokumentation, du kan skrabe sammen!

Mængden og bredden af dokumentation er afgørende for succes af sagen!

For det er mængden af dokumentation, vil være afgørende for, om sagen bliver taget op af Den Europæiske Domstol. Antallet og bredden af meddelser. Det vil sige, att vi kan sammensætte et grundlag for at forfølgelse er udbredt og optræder i mange forskellige områder

Episoden behøver ikke være anmeldt . Skriv med dine egne ord, en simpel fortælling om ting, der skete mod dig som en klub eller medlem. Medtag hvornår og hvor det skete, og hvad der skete. Skriv under med navn og klubbens navn. Pyt med sproget. Det er ikke sprogbehandling, som vil blive vurderet men selv hændelsen!

En chance, der aldrig vil vende tilbage til at indstille forfølgelsen!

Vi har nu en historisk chance for at sætte en stopper for alle forfølgelse mod Nordiske motorcykelklubber og medlemmer. Men vi får kun en chance for at få en sådan sag for en domstol. En efterfølgende retssag vil helt sikkert blive afvist. Det er her og nu hilsen!  Så lad os tage et fælles tag og samle al det materiale til rådighed, og sende det til evaluering af EF-Domstolen!

Pressemøde om sagen

Payback nordiske organisationer (Sverige, Norge, Danmark og Finland),samt juridiske repræsentanter vil holde en pressekonference med inviterede medier den 28. september og fremlægge sagen. Vi vil også behandle de forskellige arter af misbrug, som vil danne grundlag for anmeldelsen. Send derfor materiale så hurtigt som muligt, så vi kan få tid til at se på det før. Efter d.28 September vil materialet blive udarbejdet til senere i november, der hvor det skal forelægges EF-Domstolen.
Skicka allt material till:

Send alle materialer til:

Payback Denmark
c/o Gitte Jakobsen
Nytorv 6.1
4230 Skaelsör
Denmark

E-mail: paybackdenmark@hushmail.com

Gitte Jakobsen / Payback Denmark

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin