• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Medlemsförmån: Payback Sverige kan nu erbjuda gratis rådgivning i brottsmål via advokat Björn Sjölander!

Medlemsförmån: Payback Sverige kan nu erbjuda gratis rådgivning i brottsmål via advokat Björn Sjölander!

nyannons2jpeg

Payback Sveriges ansvar och verksamhetsområden!

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter med ansvaret att motverka samt bekämpa alla former av negativ särbehandling såsom trakasserier, förföljelser, masskontroller och övergrepp gentemot enskilda bikers eller bikerklubbar.

Payback Sveriges uppgift är att driva övergripande juridiska ärenden vars utgång har betydelse för flertalet inom bikerkulturen och ärenden där ett rättegångsutslag kan komma att skapa ett prejudikat som kan påverka alla klubbar eller klubbmedlemmar.

Advokat Björn Sjölander erbjuder Payback Sveriges medlemmar gratis juridisk rådgivning i brottsmål!

Payback Sveriges uppgift är således inte att driva brottsmål vilket vi inte heller framöver kommer att göra! Payback Sverige har dock fått ett erbjudande vilket innebär att vi framöver, såsom en medlemsservice kan erbjuda gratis rådgivning till de som är misstänkta för brott eller behöver råd i direkta brottsmålsärenden.

Servicen är således gratis för de som utnyttjar tjänsten och kostar inte heller Payback Sverige en enda krona.

Kontakta Advokat Björn SjölanderADVOKATBYRÅN BJÖRN SJÖLANDER AB för gratis, kortare rådgivning i brottsmålsärende. Telefon: 031-711 93 40

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin