• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Läs vad polisaspiranter lär sig om bikers – Myter och direkta lögner! Del 1/2

Läs vad polisaspiranter lär sig om bikers – Myter och direkta lögner! Del 1/2

Vi ska i två olika artiklar titta på vad man kan kalla ett system- eller grundläggande fel i polisutbildningen. Vi ska gå på djupet och gå igenom en äldre utbildningsskrift som ligger till grund för vad polisaspiranter får lära sig kring bikerkulturen. Rapporten har några år på nacken men vi väljer just denna rapport för att den innehåller väldigt mycket typiska påståenden och element som går igen i polisutbildningen.

Och polisens sätt att arbeta mot bikerkulturen och deras sätt att sprida myter och osanningar kring bikerklubbarna har likväl inte i något avseende ändrats sedan 1989. Det framgår med stor tydlighet i infällt videoklipp där dåvarande Rikspolischefen Björn Eriksson menar att bikerklubbar är kriminella utan att en enda medlem fällts, för ett enda brott! Snacka om förutbestämd agenda i syfte att lura ökade resurser till polisen! 

Myter och demonisering

Vi börjar med att citera typiska demoniserande och stigmatiserande påståenden från rapporten vars uppgifter hämtas ur underrättelsetjänstens uppgifter m.m.

Sidan 4: Vi definierar MC-gäng som en grupp motorcykelentusiaster som frivilligt förbundit sig att sammansluta sig i och värna om sin organisations enda mål med våld och lagöverträdelser vari det ingår aktiviteter som skapar konflikt med samhället och dess lagar…Mc-gängen är så kallade outlaws, som i sina egna ögon står över samhällets lagar och regler. Dessa mc-kulturer blommade upp på 90-talet i Norden.

Sidan 5: MC-kriminalitet är en grupp som ställer sig utanför samhällets lagar och regler. Polisen arbetar med att inte acceptera någon brottslighet från mc-gängen. Samt att flitigt använda sig av de lagar som polisen kan använda sig av för att störa verksamheten, tex. Ordningslagen. Det är viktigt att dessa gäng inte ostört får etablera sig i ett område. Att tidigt störa mc-gängen är en viktig uppgift. Att rättsväsendet är påläst på lagtext och rättigheter är viktigt eftersom mc-gängen inte ska ligga steget före polisen.

Sidan 7: Historier om hur mc-gäng terroriserar poliser och samhället har vi fått höra från många olika håll under vår utbildning, både från lärare och vid de tillfällen vi har praktiserat på myndigheterna.

Sidan 9: Efter ett nordiskt samarbete att definiera mc-gäng enades man om detta: “En grupp motorcykelentusiaster som frivilligt förbundit sig att sammansluta sig i och värna sin organisations enda mål med våld och lagöverträdelser vari det ingår aktiviteter som skapar konflikt med samhället och dess lagar.”

Sidan 9: 1%:are är en benämning på kriminella mc-gäng. Denna benämning syftar på att det endast är 1% som är kriminella mc-gäng, som har brutit med samhällets etablerade lagar och nu lever efter egna lagar och regler. Resten, 99%, är vanliga mc-klubbar med människor som är motorcykelintresserade.

Sidan 9: Outlaw
Outlaw kulturen innebär att man står utanför samhället och de lagar som samhället står för. För de som ingår i denna kultur innebär det inte att man ser sig själva som kriminella utan som fredlösa. Många upplever att de är förföljda och trakasserade av myndigheter och polis, eftersom de inte upplever sig som kriminella. De lever efter egna lagar och regler.

Sidan 11: De grövre brotten hör till undantagen. Det är framför allt trafikbrott och stölder som dominerar.

Sidan 11: Vi hittar mc-gäng inom alla olika brottsliga områden, såsom prostitution, spel, beskyddarverksamhet samt narkotikahantering.

Sidan 12: Som skydd och fasad för sina illegala verksamheter har medlemmar i mc-gängen startat importföretag, motorcykelverkstäder, inkassobyråer, tatueringsstudior, mm. Syftet med dessa affärer är att tillgodose det egna behovet av dessa tjänster, men även för att “tvätta” pengar från illegal verksamhet.

Sidan 19-20: Den brottslighet som man kan förstå, om man ser till outlaw kulturen, är till exempel vårdslöshet i trafiken, förargelseväckande beteende, hot mot vittnen mm…typen av brottslighet uttrycker vad själva mc-gänget står för, nämligen att bryta mot samhällets lagar och regler. Det som däremot inte stämmer överens med mc-gängens policy är deras grövre brottslighet som ger profit, som narkotikabrott, beskyddarverksamhet, smuggling med mer. Den förklaring vi kan tänka oss till detta är att det endast är ett fåtal individer i gängen som omfattas av denna verksamhet och då i samarbete med aktörer utanför mc-gängen, tex. tidigare fängelsedömda.

Payback Sveriges kommentar

Det mest allvarliga i ovanstående påståenden är det faktum att det är så här polisen lär upp de kommande poliserna och att lärare på utbildningen samt andra myndigheter vid praktiken proppar aspiranterna fulla med dessa påståenden utan ens kunna framlägga bevis för sakförhållandenas tillstånd!

Allvarligt är också själva grunden som polisutbildningen är uppbyggd på. Den baseras ej på fakta och forskning utan på myter och påståenden.

En sak som dock framgår i rapporten, vilket är typiskt när myndigheter laborerar med propaganda och icke fakta, är att motsägelsefulla företeelser skapar tvivelaktigheter inom rapportens slutsatser. Så ser vi genom att studera citatet från sidan 19-20 rörande brottstyper att de direkt strider mot rapportens slutsatser om att klubbarna är kriminella och att det istället är enskilda medlemmar som begår kriminella handlingar med personer helt utanför mc-miljön.

Vi har inte för avsikt att i dessa artiklar bemöta direkta faktafel i rapporten, vilka är många. Vi länkar istället till artiklar som direkt motbevisar de påståendena som framläggs i rapporten.

Vad vi kan konstatera av rapportens skrivningar är att rapporten har ett inbyggt konfliktskapande element som gör att det spända förhållandet mellan bikers och polisen inte bara bibehålls utan även förstärks för varje årskull nyutbildade poliser som genomgår utbildningen och har en kappsäck med desinformation med sig ut till mötena med bikers.

Rapporten

Länk till samlingssidan fakta och forskning kring begreppet ”Kriminella MC-gäng??”:
http://www.payback.name/?page_id=15465

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin