“Lägesbild av den grova organiserade brottsligheten” – En skitkort analys!

Jag lovade att återkomma när jag genomläst den årliga lägesbilden från Nationella Underrättelsecentret. Och, här är jag nu med den kanske kortaste analysen i Paybacks historia av en rapport. Varför, är frågan man då ställer sig? Jo, för att lägesbilden är den mest faktalösa rapport jag någonsin fäst ögonen uppå.

Enskilda uttalanden

Till att börja med innehåller rapporten egentligen bara två enskilda uttalanden som är värda att citera.

1. ”Det som vanligtvis förknippas med kriminella gäng inom den grova, organiserade brottsligheten är kriminella mc-gäng”…”En tydlig gängtillhörighet är en underlättande faktor i form av vålds- och skrämselkapital. Till exempel förekommer personer från kriminella mc-gäng oftare som medhjälpare i ekobrottssammanhang än personer från andra gäng. Det noteras också att många faktiska huvudmän i ekobrottssammanhang tycks ha goda kontakter med personer i den kriminella mc-miljön, vilka tidigare även har noterats som styrelseledamöter i olika företag.”

2.  ”Ett annat vanligt sätt att skydda egendomen är att kriminella köper exempelvis en bil eller ett hus för lånade pengar””Penningtvätten sker i detta fall när de illegala förtjänsterna används för att betala ränta och amorteringar. Syftet med detta förfarande är att myndigheter inte kan förverka belånad egendom eftersom den enligt lagen ägs av någon annan än den kriminella aktören”.

Förargliga faktakrav

Och hur ligger då dessa påståenden till gentemot den lilla, förargliga detalj som kallas fakta? Det enda som kan sägas vara utmärkande för rapporten är just själva bristen på konkreta fakta. Statistik eller hänvisandet till konkreta fall som styrker rapportens utsagor lyser med sin totala frånvaro!! Rapporten presenterar med andra ord inga som helst belägg för sina många påståenden.

I princip består rapporten bara av en uppräkning av redan kända brottstyper som myndigheter med flera länge visat vilja att påstå är vanligt förekommande bland mc-klubbar med flera. Rapporten utgör därför heller ingenting annat än ett försök att än hårdare inplantera redan tidigare spridda falska rykten kring bikerkulturen. Ett ovederhäftigt försök att i en form som framstår som fakta reprisera samma sak som Wierup i Svensk Maffia redan tidigare publicerat i fiktiv form. Det är ordmassor, för att inte säga direkt ordbajs, utan all form av substans, belägg eller fakta för i vilken omfattning olika företeelser förekommer eller vem eller vilka som i så fall utför de brottsliga gärningarna.

Det man framförallt slås av när man läser rapporten är dock just likheten med Svensk Maffia-alstren. Det är samma brottstyper som figurerar. Det är samma obevisade anklagelser. Det är samma obefintliga källredovisning m.m. Det går inte att komma ifrån att rapporten ger en mycket stark känsla av ha tagits fram i våras/somras för att bilda en ram och en grund för både Lägesbilds-rapporten och för Svensk Maffiaboken. En specificering av vilka brottstyper och påståenden som nu stod i tur att lansera. Personligen rekommenderar jag närmast vilken litteratur eller varför inte serietidningar som helst istället för rapporten. Slösa inte tid med skräplitteratur. Livet har så mycket mer att ge.

Terrorlagstiftning mot bikerklubbarna?

En mycket viktig detalj i sammanhanget är en enda enskild mening som är väldigt viktig att belysa då den i sig kan tyda på en förskjutning i arbetet mot mc-klubbarna med flera: ”Grov, organiserad brottslighet genererar även pengar som används till att finansiering av terrorverksamhet”.

Det finns en del lagar som avser terroristverksamhet som är väldigt långtgående och som närmast kan beskrivas såsom undantagstillståndslagar om de skulle kunna sättas i verket gentemot mc-klubbar. Uttalandet kan i värsta fall tolkas som en nyfödd tanke på att försöka koppla mc-kulturen till terrorverksamhet och därigenom utlösa terrorlagstiftningen till att kunna riktas och användas mot bikerkulturen. Där är vi dock inte ännu. Och, 2011 kan förändra mycket…

Hotbilden mot myndighetsföreträdare

En viktig faktor som rapporten gör sitt bästa för att understryka och som därför behöver bemötas med rena, kalla fakta är påståendet att hot mot myndighetsföreträdare skulle vara vanligt förekommande vilket de ju inte är enligt fakta! Läs därför Paybacks tidigare faktaredovisning i ärendet.

Rapporten: Lägesbild av den grova organiserade brottsligheten

Paybacks utredning om den ”Nationella mobilisering mot grov, organiserad brottslighet”

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin